Hem Fråga Experten Fråga Experten: Simbassäng till hästar?

Fråga Experten: Simbassäng till hästar?

Fråga Tidskriften Betongs experter

Vi ska bygga en simbassäng till hästar. Vi ska använda saltvatten (0,03%) för att minska bakterietillväxt. Vilken betong ska vi välja då? Behövs det ytterligare nån behandling till ytor?
/Heidi

Många gånger är exponeringsklass styrande för val av betongkvalitet. För anläggningskonstruktion, marin konstruktion, parkeringshus eller bassäng, utsätts de för salt med klorider. Saltet i sig kan försämra frostresistensen, varför man kan behöva lågt vatten-cement-tal (vct) i kombination med luft och ”beprövat” cement.

Den mest kritiska salthalten för frosten är ca 3%. Då saltet innehåller klorider (oftast natriumklorid, NaCl) kan dessa tränga in i betongen med vatten och initiera armeringskorrosion. Och armeringskorrosion är ofta det som begränsar livslängden på våra betongkonstruktioner.

Betongen i sig tar ingen större skada av kloriderna, så bygger man utan armeringsjärn eller rostfri armering kan livslängden nästan hur lång som helst. Finns även lösningar med katodiskt skydd där man ström-sätter eller ansluter anoder till armeringen.

Det normala när det gäller att förhindra armeringskorrosion, är det att ha tillräckliga täckskikt i kombination med en kloridtät betong. Viktigt är också att förhindra större sprickbildning, då detta ”öppnar upp” för kloriderna att tränga in.

För att minimera risken för sprickor gäller det att ha en homogen betong med låg krympning, vara noga med härdning/skydd, begränsad värmeutveckling och temperaturgradient, samt tillräckligt med sprickarmering och/eller rörelsefogar. Ett alternativ för att förhindra armeringskorrosion är att istället få till tätheten genom att lägga på spärrskikt, membran, duk , mm. Detta är vanligt att man gör i bassänger/badhus samt parkeringshus, där miljön är ganska ”extrem” (mycket hög kloridhalt).

För att svara på din fråga, så är 0,03% salthalt i vattnet mycket lågt. Som jämförelse är gränsvärdet för dricksvatten 0,01% och vi börjar känna smak av saltet vid 0,02-0,03%. Längs våran kust ligger salthalten på ca 0,3-2,0% i vattnet.

Betongen i sig innehåller lite salt från alla delmaterialen, och man har normalt begränsningen 0,20% klorider per kg cement (CL020) för armerade betongkonstruktioner. Inräknat kloriderna i cement, ballast och tillsatsmedel, kan vi ha blandningsvatten i betongen med upp mot ca 0,5% salthalt utan att komma upp i kravet CL020.

Så jag ser inga större problem för din betongkonstruktion om det utsätts för 0,03% saltvatten. Däremot skulle man kunna tänka sig att det finnsytor där man kan få en anrikning av salt/klorider, exempelvis horisontella ytor eller andra ställen som utsätts för skvätt. Om vi jämställer din simbassäng med en badanläggning, kan man tänka sig exponeringsklass XD2.

Detta innebär en betong med max vct 0,45 (ca C35/45). Är bassängen utomhus kan exponeringsklass XD2+XF4 vara lämpligt, vilket innebär en lägsta lufthalt på ca 4,5% (gärna en förprovad betong, C32/40). Du kan även behöva tänka på sprickbegränsning (max ca 0,2 mm) samt tillräckliga täckskikt (min ca 30 mm).

Vill man få till en betong som är tät för klorider, förutom med sänkt vct, är alternativa bindemedel effektivt (slagg, flygaska eller silika). Även typ av cement har stor effekt, där exempelvis Bygg och Bas är ungefär dubbelt så täta som Anläggningscement. Så om du har möjlighet så välj en betong med ”standardcement” och gärna med slagg.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group