Hem Fråga Experten Fråga Experten: Torka betongplattan?

Fråga Experten: Torka betongplattan?

Fråga Tidskriften Betongs experter

Vi har gjutit platta på ca 110 m2 i befintligt hus med timmerstomme och fyra rum.
Jag skulle vilja få den torr så fort som möjligt, men hur undviker jag bäst att fukten vandrar in i husets väggar och tak?

Huset hade krypgrund, allt material revs bort och stenar som gick att bära ut togs bort. Sedan användes sugbil för att ta bort jord och isolering. Därefter spikades platonmatta runt alla stockar och från väggar ner till backen.

Sedan kastades det in singel ca 24 ton. Isolering 10 cm lades ut på singlet och en åldersbeständig plast lades över isolerskivorna och tätades upp på väggarna ovanför platonmatta. Därefter lades 10 cm isolering igen och golvvärme.

16 mm gängstänger svetsades ihop på 16 mm armeringsjärn och vi sydde sedan ihop timmerstomme igen via dem. 6 mm armeringsmattor lades på och sedan betong ca 12 cm. Betongen hade regard i sig och var vanlig.

Nu vill jag återställa hemmet och flytta in så snabbt som möjligt. Hur torkar jag plattan bäst, och undviker fukt i hela huset? Huset är inte tätt, utan en gammal timmerbil från början av 1900-talet.
/Crille

Om du upplever att det är fuktigt inomhus, från betongen, kan du ventilera eller sätta in avfuktare. En enklare fuktmätare vara bra för att påvisa höga nivåer i luften, över ca 70% RF.

Betongen i sig torkar genom att binda blandningsvattnet kemiskt, samt en del går ut till omgivningen. Kommer man ner i vatten-cement-tal (vct) under ca 0,40 så är betongen självuttorkande, dvs binder upp allt blandningsvatten (i små porer och kemiskt).

Ligger vct över 0,40 kommer den ha överskottsvatten som torkar ut mot omgivningen, hur mycket vatten detta är beror på vct. Exempelvis vct 0,55 har ca 15 liter överskottfukt per kubikmeter betong, och vct 0,65 ca 30 liter.

Att påskynda uttorkningen är inte helt enkelt, kan bra ha effekt avfuktning/ventilation och värme ha en effekt under den fösta veckan, men efter detta är betongen så pass tät att det blir betydligt svårare att driva på.

Hur stor effekt uttorkningsåtgärder har beror till stor del på betongens täthet och då indirekt dess vct. Dock kan det var olämpligt med uttorkningsåtgärder i tidig ålder, eftersom det då gäller och skydda och hålla betongen fuktig för att inte få stor sprickbildning.

Du skriver att betongen hade regard i sig och var vanlig, vad jag förstår är Regard en aluminiumoxid vilken jag är skeptiskt till att ha i betong, och “vanlig” betong antar jag är en med byggcement, 16-sten och vct ungefär 0,60.

Aluminium kan kan binda upp en del fukt och påskynda uttorkningen, samt ha en snabbare hållfasthetstillväxt, samt gen en viss expansion i färskt tillstånd. Dock kan den ha stor negativ effekt på betongens egenskaper på längre sikt, speciellt i fuktig miljö.

Så upplever du att det är för fuktigt inomhus från betongen, kan du försöka påskynda uttorkningen med golvvärmen i kombination med ökad ventilering, alternativt med avfuktare.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group