Hem Reportage Inblick När känslorna tar över

När känslorna tar över

Helsingfors Olympiastadion
Publikrekordet på 70 345 åskådare är från OS-invigningen 1952. Idag är kapaciteten 40 000 sittande. Byggnadens längd är 243 meter och största bredd är 159 meter.

Helsingfors Olympiastadion invigdes 1938 men blev med åren rätt risig. Kostnadsmässigt låg en rivning och en nybyggnad nära till hands, men känslorna blev för starka. Så stadion fick fyra års renovering och nu i augusti öppnade den på nytt.

Text: Roger Andersson. Foto: Wellu Hämäläinen och Tuomas Uusheimo.

I början på 2000-talet såg framtiden osäker ut för Helsingfors Olympiastadion. Arenan var i dåligt skick och höll inte längre tillräcklig standard för en eventarena av sitt slag. Den uppskattade kostnaden var så hög att en ny arena lika gärna kunde ha byggts, men Nordens ”Capital of Cool” beslöt att ändå ta till vara på sitt arv och investera i en ombyggnad och renovering av Olympiastadion.

Olympiastadion är ett ikoniskt landmärke i Helsingfors stadsbild och har dessutom en särskild betydelse för nationen. För många finländare är kombinationen av ren funktionalistisk 1930-talsarkitektur och värdskapet för OS 1952 i Helsingfors något som symboliserar början på en ny epok för den unga nationen. Nationell självständighet hade vunnits endast tjugo år innan stadion invigdes den 12 juni 1938, och Finland förberedde sig då att stå värd för OS 1940. Andra världskrigets utbrott gjorde att OS sköts upp, och spelen hölls inte förrän sommaren 1952.

Helsingfors Olympiastadion
Stadion ligger i stadsdelen Bortre Tölö två kilometer från Helsingfors och anses av många vara världens vackraste.

Arenan är resultatet av en arkitekturtävling under 1930-talet. Tävlingen vanns av de finska arkitekterna Yrjö Lindegren och Toivo Jäntti, vars bidrag ritades i ren funktionalistisk stil. Stadion har renoverats med stor respekt för originalarkitekturen, men stora anpassningar har också gjorts för att uppfylla det nya århundradets standard för en multiarena av sitt slag. 

Stadion har blivit bekvämare, mer tillgänglig och mer funktionell, men förblir ändå lätt igenkännlig. Hela stadion har moderniserats, inklusive läktare, plan och banor. Dessutom har en helt ny stadion byggts under jord med 20 000 kvadratmeter nya ytor vilket gör att den uppvärmda inomhusytan för stadion har dubblerats. Smarta och flexibla motionsanläggningar, en tunnel som följer banorna ovan jord, logistikytor och en flexibel hall bildar tillsammans en helt ny del av Olympiastadion.

Helsingfors Olympiastadion
Helsingfors Olympiastadion är Finlands största idrottsarena och renoverades under åren 2016-2019 till en kostnad av 209 miljoner euro. Tornets höjd är 72,71 meter, lika långt som som Matti Järvinens segerkast i spjut under OS 1932.

Både de äldre och de nyare delarna av helheten är byggda i tidlösa och hållfasta material: vit betong, tegelsten, trä och glas. Fasadens nya träklädnad, byggd av finsk gran och furu, döljer nya regnskyddsstrukturer ovanför läktarna. Nya ingångar till läktarna, med platsgjutna betongtrappor, har anpassats efter betongkurvornas och tegelfasadernas rytm. 

Arkitekturen är utförd av arbetskonsortium K2S och NRT i samarbete med White arkitekter och Wessel de Jonge från Nederländerna. Olympiastadion förväntas locka ungefär en miljon besökare varje år.