Hem Hållbarhet Riktlinjer för klimatanpassade betongkonstruktioner

Riktlinjer för klimatanpassade betongkonstruktioner

Nu kommer en rapport från Betongföreningen för att minska klimatpåverkan inom betongbyggande. Checklistor finns, såväl som tekniska underlag och goda exempel. Bland annat visas möjligheten att göra en tryckt konstruktion i princip oarmerad.

Text: Mats K Öberg, Betongföreningen.

Det pågår en rad olika projekt och initiativ som syftar till att minska samhällsbyggnadssektorns klimatpåverkan. Detta gäller i högsta grad även betongbyggande. Detta projekt kännetecknas av att tiden till implementering ska vara kort.

Projektets syfte är att sammanställa riktlinjer som leder till utsläppsminskningar baserat på känd teknik och goda exempel. Riktlinjerna ska omfatta både hus- och anläggningsbyggande och platsgjuten betong såväl som prefab.

Bakgrund och tekniska underlag kommer att presenteras i en betongföreningsrapport. Riktlinjerna sammanställs i digitala checklistor som utgår från bygg- och förvaltningsprocessens skeden, från förstudier till rivning. I respektive skede ges riktlinjer, hänvisningar och goda exempel på klimatanpassning.

Påverkansmöjligheten är, som i andra sammanhang, större ju tidigare skede man befinner sig i. Därför kommer riktlinjerna att ha sin tyngdpunkt i projekteringsskedet. Dock ska användaren kunna välja att gå direkt in i ett senare skede.

Klimatförbättrad betongProjektet har inspirerats av Svensk Betongs vägledning ’Klimatförbättrad betong’ (2019) och fångar upp dess kärnområden:

  • Klimateffektiv konstruktion. Här kommer vi att utveckla livscykelperspektivet genom att peka på behov av flexibilitet för framtida ändringar och utomhusklimatets förändringar under byggnadsverkets avsedda livstid.
  • Rätt betong på rätt plats
  • Klimateffektiv betong

Projektet ska belysa de faktorer som i det enskilda fallet kan göra stor skillnad t.ex. armering, hur uttorkning hanteras, transporter eller val av exponeringsklass.

Ett intressant exempel är möjligheten att göra en tryckt konstruktion i princip oarmerad. För tryckta konstruktioner eller konstruktionsdelar som väggar, grundkonstruktioner och liknande kan metoden anvisad i Eurokod 1992-1-1 kap. 12 ’Bärverk av oarmerad och lätt armerad betong’ användas.

Vi tror att erfarenheter från projektet kommer att ge värdefulla inspel till utvecklingen av framtida normer och praxis.

Projektet drivs som ett kommittéarbete inom Betongföreningen i en arbetsgrupp. I arbetsgruppen ingår Nadia al-Ayish, RISE, Jonas Axeling, Betongindustri, Carl Blomberg, Ramböll, Martin Fröderberg, Tyrens, Ingemar Löfgren, Thomas Concrete, Anders Mattsson, Strängbetong, Richard McCarthy, Betongföreningen, Nilla Olsson, NCC Teknik, Costin Pacoste och Johan Hofstedt ELU, Bill Ögren, ByggVesta och med undertecknad som projektledare.

En referensgrupp kommer också att engageras. Hör gärna av dig om du är intresserad av att medverka i den!