Hem Reportage Projektet Smycket vid Sergels Torg

Smycket vid Sergels Torg

En 15 meter hög paviljong i rött är Sergels torgs nya smycke. Den är byggd i varmröd, genomfärgad betong och står i härlig kontrast till Sergelhusens grå mastodontfasad. Paviljongen bryter ner hörnet vid Hamngatan och Sveavägen till en mänskligare skala och helt plötsligt har platsen förvandlats från en trist hörna ingen ville stanna vid till en spännande mötesplats.

Text: Margareta Redlund Laninge. Foto: Roman Mitrofanov.

– Paviljongen är visserligen liten men dess röda färg ger ett effektfullt uttryck och tänkt som ett riktmärke som syns på långt håll. Den röda färgen knyter an till Kulturhusets tak, vars underdel också är röd och dessutom piggar en varmröd nyans upp miljön, säger arkitekt Pye Aurell Ehrström, Marge arkitekter

Paviljongens fasader har en konstnärlig utsmyckning gjord av Gunilla Klingberg och utgörs av reliefer som på olika sätt knyter an till platsen.

Wow, säger säkert den som kommer in i Paviljongen med dess röda väggar, röda trappor och den dramatiska utsikten över Sergels torg, Öhrströms glasobelisk och dammen. Den ligger alldeles bredvid den nybyggda soltrappan som går mellan Malmskillnadsgatan och Sveavägen och har genom en rulltrappa även förbindelse med Plattan.

– Vi har ritat Paviljongen som ett öppet hus med entréer från flera håll. De tre våningsplanen kommer att fyllas med aktiviteter, kanske blir här en restaurang, en bar eller något annat publikt, säger Pye Aurell Ehrström.

Paviljongen är utförd i genomfärgad röd, platsgjuten betong med Per Hermansson, Tyréns, som ansvarig konstruktör.

Zengun har byggt Paviljongen som är uppförd i platsgjuten, genomfärgad röd SKB-betong.  Gjutningarna utfördes av Frijo med Tony Hammar som ansvarig på plats. Tony Hammar, som driver Silfverhammar Bygg, vann priset Årets Betongentreprenör på Betonggalan nu i höst.

– Att gjuta var inte helt lätt. Det var höga krav på formsättningen för att få fina, mönstrade ytor, ett mönster som går igen i de rödfärgade solskärmarna av plåt ovanför fönstren, säger han.

Om det var höga krav på formsättningen var kraven minst lika höga på gjutningen. Stighöjden fick inte vara varken för snabb eller för långsam för att få en jämn yta och jämn kulör.

Provgjutningar visade att en stighastighet på två meter i timmen var lagom och att ballasten skulle vara åtta millimeter. Grövre ballast hade varit bättre för att minska risken för krympsprickor men en grövre ballast skulle göra att betongen inte skulle fylla ut mönstret i matrisformen och därmed ge ett sämre estetiskt resultat.

För att minska risken för kalkutfällningar skyddades de nygjutna ytorna med värmefläktar under vindskydd och hela tiden såg man till att hålla en jämn fuktighet.

För att ytterligare hindra kalkutfällningar har ytorna impregnerats och ovanpå det klottersanerats. Ytterligare en detalj är att formstagen är av glasfiber, som även de är genomfärgat röda.