Hem Mixat Obefogad oro för uttorkningsegenskaper

Obefogad oro för uttorkningsegenskaper

Betongindustri har genomfört studier för att utreda uttorkningspotentialen hos en viss typ av klimatförbättrad betong. Undersökningarna visar att uttorkningsegenskaperna är minst lika bra i klimatförbättrad betong som hos ”vanlig” betong.

– Resultatet är helt klart positivt eftersom det innebär att det redan idag på ett enkelt sätt går att uppnå en hygglig klimatreduktion utan att riskera förskjutningar i tidplanen på grund av längre uttorkningstider, säger Jonas Carlswärd, chef för teknik och provning på Betongindustri.

Det finns en osäkerhet kring uttorkningsegenskaperna som har begränsat användandet av klimatförbättrad betong, det vill säga betong med med tillsats av flygaska eller slagg. Begränsad uttorkningstid är ett väldigt vanligt krav och blir därmed ofta styrande för val av betong och byggmetod under ett projekts stomdrift.

I Betongindustris laboratorier i Stockholm och Linköping testades Bascement från Slite respektive granulerad masugnsslagg från Swecem.

“Resultatet är helt klart positivt”

Vid den första undersökningen användes Bascement av typen CEM II/A-V (flygaskecement) medan den andra studien utfördes med Bascement typ CEM II/A-LL (kalkstensfillercement).

I de klimatförbättrade betongvarianterna som ingick i undersökningarna ersattes cement rakt av med slagg. Försöksresultaten visar att uttorkningsegenskaperna hos klimatförbättrad betong som innehåller slagg är minst lika bra eller till och med bättre jämfört med ”vanlig” betong.

Förbättringen verkar faktiskt bli större med en högre andel slagg i betongen, åtminstone upp till 33 procent. Det betyder att uttorkningsfrågan sannolikt inte kommer att vara begränsande för möjligheten att tillämpa klimatförbättrad betong i husbyggnation.

Inom husbyggnadssektorn går det därmed att utan större förändringar av dagens byggmetoder reducera klimatpåverkan genom att i högre utsträckning än idag välja klimatförbättrad betong.

Läs mer på betongindustri.se om uttorkningsegenskaper hos klimatförbättrad betong (pdf)