Hem Mixat Swerock växer i Luleå

Swerock växer i Luleå

Patrik Silfvernagel, Regionchef Swerock och Peab Asfalt, och Patrik Snell, vd för Snells. Foto: Niklas Ylipää.

Swerock växer genom ett förvärv av Snells betong- och ballastverksamhet i Luleåområdet. Verksamheten omsatte 60 miljoner kronor under 2020 och tillträde skedde den fjärde januari i år.

– Med detta förvärv välkomnar vi fyra nya medarbetare och stärker Peabs marknadsposition inom asfalt, ballast och betong i Norrland, säger regionchefen Patrik Silfvernagel.

Snell Betongfabrik i Luleå-
Betongfabriken vid Swerocks täkt, Näverberget, i Måttsund utanför Luleå.

Förvärvet omfattar två täkter, Näverberget och Persön, och en betongfabrik i Luleå. Med på köpet kommer också ett antal fordon och maskiner.

Affären innebär synergier för Peab Asfalt liksom för Swerock som sedan tidigare har en täkt centralt i Luleåområdet. Peab Asfalt, systerbolag till Swerock inom Peabkoncernen, har asfaltverk i den ena täkten.

Ballastverksamheten är nära kopplad till samhällsutvecklingen vad gäller anläggnings- och byggprodukter. Med lokal närvaro minskar transporterna till fördel för miljön.

– Vi skapar även förutsättningar för att utveckla en återvinningsverksamhet där återvunnet material återförs i tillverkningen av nya produkter, säger Patrik Silfvernagel.

Mer om Snells
Snells Entreprenad grundades 1967 och är ett anläggningsföretag med tyngdpunkt inom krossning samt försäljning av ballast från våra egna täkter. Snells Betong & Ballast AB startade sin betongfabrik i Luleå 2017.