Hem Fråga Experten Fråga Experten: Murad genomföring av kollektorslangar?

Fråga Experten: Murad genomföring av kollektorslangar?

Fråga Tidskriften Betongs experter

Vi har byggt till vårt hus och murarna har murat in kollektorslangarna till Bergvärmen genom källarväggen, i golvnivå. Det ser ordentligt murat ut, murarna vet jag är duktiga. Det är putsat på insidan och slammat på utsidan.

Slangarna har ett kraftigt räfflat skyddshölje. Men frågan är om det normalt sett räcker med detta eller om man ska täta med något mer runt slangarna på in eller utsidan?Det är ny dränering och ny isodrän runt hela tillbygget.
/Henrik

Din beskrivning om hur genomföringen har tätats bör vara fullt tillräckligt, speciellt då du har ny välfungerande dränering. Ser det bra ut, och du inte får fuktgenomslag, behöver du sannolikt inte ytterligare tätning.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group