Hem Fråga Experten Fråga Experten: Fall i badrum?

Fråga Experten: Fall i badrum?

Fråga Tidskriften Betongs experter

Jag ska gjuta en platta för en mindre villa och har anlitat en entreprenör. Vad gäller vid mitt badrum? Kan jag kräva att de ska gjuta med fall mot brunnar alternativt ta ut och sänka golvytan vid gjutning så att det går att spackla efteråt? De vill lämna med lokala fall vid brunnar endast. Vilket är rätt?
/Peter

Fall med fungerande avrinning mot golvbrunn i ett badrum är ett funktionskrav man ska kunna förvänta sig, utan att behöva förskriva det. Ofta hänvisar man till AMA Hus i avtal eller bygghandlingar, och här finns detta och mycket annat med.

Huruvida man skall gjuta fall med betongen, slipa i efterhand, eller gjuta ursparning och spackla fall, det kan jag inte svara på. Funktionen blir densamma, och jag ser inte det ena mer “rätt” än det andra. Men har du speciella önskemål kan du givetvis föreskriva detta vid upphandlingen.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group