Hem Mixat Avfall blir resurser i Södertälje

Avfall blir resurser i Södertälje

Med ett nytt arbetssätt flyttar Södertälje Kommun fokus från avfallshantering till resurshantering. I ett forskningsprojekt kring cirkulär symbios framställs betong med låg klimatpåverkan från restprodukter från Södertäljes jordbruk.

Det finns en stor potential att reducera utsläppen genom att byta ut traditionella insatsvaror mot restprodukter från till exempel jordbruk. När lantmännen i Järna odlar havre tas havreskalen om hand av Telge näts fjärrvärmeanläggning för att brännas och bli till en insatsvara till fjärrvärmeproduktionen. Restprodukten från förbränningen blir aska för att blandas i en ny cementmix som ger lägre klimatpåverkan.

På ett webbseminarium den 5 februari kommer Otto During från Rise forskninginstitut att berätta om projektet och när betongen kan finnas på marknaden.