Hem Fråga Experten Fråga Experten: Klimatförbättrad betong?

Fråga Experten: Klimatförbättrad betong?

Fråga Tidskriften Betongs experter

Jag skulle vilja gjuta med klimatförbättrad betong. Finns det någon som säljer påsar med uppblandad cement och GGBS (masugnsslagg) eller går det att få tag på ggbs på något sätt i relativt små mängder?
/Patrik

För att slaggen ska fungera som ersättning till cementet bör det vara av typen GGBS, dvs mald granulerad masugnsslagg (ground granulated blast-furnace slag). I Sverige har tillverkningen (kylning och malning) av GGBS bara skett i mindre skala, trots att vi har relativt mycket masugnsslagg som skulle kunna användas.

Nu är en anläggning på gång i Oxelösund, och till sommaren är förhoppningsvis produktionen av produkten Merit i gång. Den GGBS vi använder idag i Sverige är importerad från andra länder i Europa, och slaggen kan även vara som en delkomponent i cementen som säljs. Hur mycket slagg man som mest kan ersätta cementet brukar begränsas av de exponeringsklasser som föreskrivas konstruktionen (enligt SS 137003).

Att tillsätta slagg till betongen har en rad fördelar, såsom beständighet, täthet, ljushet, arbetbarhet, temperaturutveckling, mm. Med det miljöfocus som råder idag, har betongens “avtryck” blivit aktualiserat. Utsläppen (CO2) kopplat till cementtillverkningen är stora, antaget att man inte räknar med det betydande CO2-upptag betongen gör med tiden (karbonatisering).

Genom att då ersätta delar av cementet med restmaterial såsom slagg, flygaska eller silika, kan man få ner betongens miljöbelastning betydligt. Av dessa har slaggen störst potential för att minska miljöbelastningen, då man kan ha i ganska mycket och den har likvärdig reaktivitet som cementet.

Du kan inte köpa GGBS som privatperson och inte i mindre mängder. Och jag tror tyvärr inte heller det går att köpa “slaggcement” (CEM III) på säck. Men kolla med din närliggande betongfabrik om de kör med slagg, om så är fallet kan du säkert få lite.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group