Hem Betongbruden Betongbruden och ett grant åkeri

Betongbruden och ett grant åkeri

BetongbrudenHär kommer som utlovat en lite närmare presentation av min nya arbetsgivare, en riktig veteran i branschen.

Håkan Grann började karriären 1963 som anställd på Betongindustri för att sedan arbeta en kortare tid på Sandbäcks grus som anställd. Där inleddes senare banan med det egna H. Grann Åkeri och grustransporter. Därefter blev det Perssons grus och singel som uppdragsgivare under några år.

H. Grann Åkeri började växa i början av 80-talet, då det expanderade och blev transportör av prefabricerade byggelement för Systembetong i Märsta, som då var ett dotterbolag till byggföretaget Ohlsson & Skarne, för att sedan gå upp i Skanska Prefab. Samtidigt försåg åkeriet Systembetong med alla nödvändiga grustransporter.

Åkeriet hade även hand om lastplanering och läggning av lassen av byggelement på alla typer av fordon, som på denna tid inkluderade stora trailers och så kallade vippar som var en typ av trailer där lastbordet kunde regleras hydrauliskt för att höga element skulle kunna lutas och transporteras under broar.

H. Grann Åkeri levererade betongelement till en stor del av nybyggnationen av bostäder i Storstockholm, men även övriga Sverige, då med ett 20-tal fordon.
Några av de större projekten som åkeriet levererade till var:
Moskén i Uppsala och bostäder på Tingvallavägen i Märsta, Bofills båge, (Fatbursparken), Minneberg, Jarlaberg, Nacka C, Nacka strand, Solna C, Skytteholm (Solna) och Rissne.

I början på 2000-talet blev det en lägre efterfrågan på prefabricerade bostäder och åkeriet beslutade sig för att expandera inom betong och grustransport. Skanska Betong etablerade då en betongfabrik i Märsta där H. Grann Åkeri fick en förfrågan om att vara med och leverera betong och grustransporter.

Åkeriet fick även ta hand om hanteringen av logistikstyrningen av samtliga betongbilar och blev därmed en helleverantör av transporttjänster till Skanska Betong i Märsta genom ett nära samarbete med kunden. Skanska byggde sedermera en betongfabrik till i Solna början av 90-talet och senare en till i Farsta.

Stora projekt som åkeriet levererat betong till är bland andra Arlandastad, Käppalaverket, Järvastaden och broprojektet Årstabron med röd betong som en extra utmaning. 

H. Grann Åkeri hade även en egen verkstad under några år där det utfördes egna påbyggnationer, service på egen vagnpark samt på en del av Skanskas fordon inklusive betongpumpar.

Sedan början på 2000 talet är H. Grann Åkeri en renodlad leverantör av betongtransporter och har ambitionen att vara en av de bästa på marknaden i termer av maximerad kundnöjdhet och kvalité, lastoptimerade bilar med minimalt klimatavtryck samt att vara en attraktiv arbetsgivare med nöjda och motiverade anställda.

Åsa “Betongbruden” Karlström