Hem Fråga Experten Fråga Experten: Täta mellan ringarna?

Fråga Experten: Täta mellan ringarna?

Fråga Tidskriften Betongs experter

Jag har två betongringar modell större, 2,5 m i diameter. När de har lagts ner har det blivit en skarv mellan dem i fogen på ca 5-10 cm. Jag viill gjuta i den skarven och få den mer tät, helst med betong. Hur går jag till väga när det blir upp och ner?
/Björn

Du kan med fördel använda reparationsbruk för att fylla upp fogen/skarven mellan betongringarna. Blandar bruket lite trögare (mindre mängd vatten) så blir det enklare att få det att stanna på plats.

Prova dig fram för lagom konsistens. Väljer du dessutom ett fiberförstärkt reparationsbruk, blir det mer “modellerbart” och underlättar att gjuta uppåt (upp-och-ner). Fukta gärna upp betongen runt fogen/skarven innan du gjuter, så vidhäftningen blir bra och bruket bibehåller sitt vatten.

Reparationsbruk finns att köpa hos välsorterad bygghandel, och det finns ett flertal tillverkare av dessa (Finja, Weber, Mapei, Ardex, Sto, Combimix, Sika, m.fl.). Det finns även Reparationsbetong, men då det innehåller lite större sten kan det bli svårt för dig att få in i 5-10 cm mellanrum.

Reparationsbruk kan också saluföras som lagningsmassa, husfix, byggfix, lagningsbruk m.m., men viktigt då är att du väljer en typ som är baserad på Portlandscement.

Genom att fylla ut fogen/skarven mellan betongringarna med bruk, finns en risk att det inte blir helt tätt. Ett alternativ skulle kunna vara en beständig fogmassa (byggfog, mjukfog, PU-fog, betongepox m.m.) och då de är flexibla/elastiska kan de hantera rörelser bättre.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group