Hem Mixat Peab presenterar nytt koncept för bostadshus

Peab presenterar nytt koncept för bostadshus

Illustration: Arkitema.

NärBo är namnet på Peabs nya koncept för färdigprojekterade flerbostadshus. Omsorg om kvalitet och miljö ligger bakom valet av såväl installationer och material som interiör.

Först ut i en kommande serie av modeller är lamellhuset NärBo – Lamell, en så kallad femspännare med fem olika lägenheter kring ett trapphus.

Med NärBo – Lamell har vi skapat en optimerad huslösning som från början till slut kan liknas vid en instruktionsbok full av ”best practice” som vi samlat på oss genom åren, säger Stefan Danielsson, affärsområdeschef på Peab.

Utformningen av husen kan varieras och kombineras utifrån grundarkitekturen. Därmed kan Närbohusen antingen agera huvudroll och stärka upp en omgivning eller harmonisera och inordnas i ett flerbostadsområde.

– Med förarbete och projektering klart från start där det ”blanka pappret” redan är ifyllt och komplett så blir affären både enkel och effektiv, säger Stefan Danielsson.

NärBo ska vara förmånligt för både miljö och plånbok. Peabs hållbarhetsfokus yttras bland annat genom:

  • Svanenmärkning av bostäderna
  • Koldioxidbesparing, genom användning av ECO-Betong
  • Energieffektivitet: med ett färdigt paket för att uppnå maximal energibonus med 56% av boverkets energikrav på energiförbrukning
  • Yteffektivitet: med 79% bostadsyta (BOA) av huskroppens bruttoyta (BTA) för hållbar resursanvändning
  • Tillvaratagande av lokala resurser

NärBo – Lamell är projekterat med BIM och digitala processer för en effektiv modifiering

– BIM-modellen stödjer automatiserad mängdberäkning liksom energi- och dagsljussimuleringar samt tillhandahåller väsentlig information om husets byggdelar,  installationssystem och uppbyggnad, säger Peabs affärsutvecklare Martin Klaesson.