Hem Mixat Woody valde Finja och Weber

Woody valde Finja och Weber

Birgitta Rydén, kategorichef på Woody Bygghandel AB
Birgitta Rydén, kategorichef för Grund – Tungt byggande på Woody Bygghandel.

Woody Bygghandel har valt Finja Betong som huvudleverantör och Weber som kompletterande leverantör för produktkategorierna Gjuta-Mura-Putsa och Golv-Spackel.

– Finja och Weber är rikstäckande leverantörer med starka varumärken och marknadsledande ställning inom sina områden, säger Birgitta Rydén, kategorichef för Grund – Tungt byggande på Woody Bygghandel.

Med fokus på kedjans totala inköpsvolymer för produkter inom bruk, puts, betong och golvsystem till Finja och Weber får Woody som kedja en starkare ställning hos dessa leverantörer, samtidigt som de lokala Woody-handlarna får fördelar i de nya centrala avtalen.

Tillsammans med Finja har Woody, med totalt 47 lokala delägare och 98 anläggningarsatt upp gemensamma mål om att förstärka partnerskapet samt öka både lojalitet och tillväxt. Ett viktigt område i upphandlingen var miljö- och hållbarhetsfrågorna där det ambitionen är att att erbjuda Woodys kunder produkter och system med minsta möjliga miljöpåverkan.

Valet av Finja och Weber går i linje med Woodys uttalade strategi att förstärka samarbetet med välkända varumärken i stället för att satsa på egna märkesvaror.

– Att Woody valt Finja till huvudleverantör är givetvis ärofyllt och ger oss möjlighet att fördjupa vårt samarbete med en ytterst närvarande partner som dessutom besitter en mycket bred lokal förankring, säger Magnus Andersson, försäljningsansvarig på Finja Betong.

Magnus Leidhammar, försäljningschef på Saint Gobain Sweden AB, Weber, välkomnar det utökade samarbetet:

– Woody med tillhörande lokala entreprenörer står för kunskap, kvalitet och långsiktighet vilket är precis i linje med Webers ambition. Tydligt ställningstagande kopplat till val av leverantörer och samarbetspartners med starka varumärken kommer att vara viktigt inte minst kopplat till våra gemensamma miljöutmaningar framöver.