Hem Fråga Experten Fråga Experten: Gjuta på befintlig platta?

Fråga Experten: Gjuta på befintlig platta?

Fråga Tidskriften Betongs experter

Jag har ett Älvsbyhus byggt 1972, torpargrund med ekonomidel med platta på mark. Ekonomidelen har en kantbalk på 400 mm i höjd som är 50/50 ovan/underjord. Kantbalken är fristående från plattan (rörelsefog) men plattan är mellan 2-5 cm UNDER kantbalkens underkant. Det vill säga du kan syna in under kantbalken.

Jag är intresserad över att isolera denna platta med frigolit ovanifrån (10-15cm) samt isolera kantbalken inifrån så att en köldbrygga inte uppstår och därefter gjuta en platta med armering på ca 10 cm.

I dagsläget finns det tillskjutande fukt från kantbalken pga otillräcklig dränering som skall åtgärdas på sikt men hur påverkas frigolit under tiden. Kan det bli så att jag förpassar fukten upp i väggarna istället? Detta är ett rum som skall bli beboeligt men ej ha golvvärme utan endast radiatorer. Är detta ett tillvägagångssätt som fungerar eller bör jag tänka annorlunda? Bör jag plasta plattan först?
/Emil

Låter som en bra lösning att på den befintliga plattan lägga på 10-15 cm cellplastskivor och gjuta med 10 cm armerad betong, samt isolera kantbalken för att minimera köldbryggor och kondensproblem. Om möjligt lägg gärna en byggplast under cellplastisoleringen som viks upp mot kantbalken, och på detta sett minska fuktlasten på isoleringen.

Ser ingen större risk för att fukten i kantbalken skulle öka av att du tätar till, inte heller att du skulle få förhöjd fuktlast av ökad marktemperatur då du isolerar plattan och inte har golvvärme. Om du har vattentryck från marken på plattan bör du orda med dränering.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group