Hem Mixat Välbehövligt lyft för Botanhuset

Välbehövligt lyft för Botanhuset

Vegamonumentet
Framför Botanhuset och Naturhistoriska riksmuseet står Vegamonumentet som rest till minne av Adolf Erik Nordenskiölds expedition 1878–1880 genom Nordostpassagen, sjövägen norr om Europa och Asien. Fotograf: Urban Jörén.

Statens fastighetsverk inleder nu renoveringen av Botanhuset som är en del av Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. I det över 100 år gamla huset bedrivs idag forskning men fram till 1970-talet var det öppet för allmänheten som museum. 

– Huset stod klart 1916 och har ett stort renoveringsbehov eftersom ingen mer omfattande upprustning har gjorts sedan dess. Nu känns det bra att kunna skapa en bättre arbetsmiljö med mer väldisponerade lokaler, byta uttjänt teknik och göra huset mer tillgängligt, säger Charlotta Andersson Lund, projektägare för renoveringen.

Naturhistoriska riksmuseet och Botanhuset är ritat av arkitekten Axel Anderberg och byggt i nationalromantisk stil, men det har även också inslag av jugendstil. Stommen är av armerad betong där ingjutna pelare och balkar utgör stomsystemet, en modern byggteknik i början av 1900-talet

Botanhuset
En detalj från samlingarna. Fotograf: Micael Edlund, Statens fastighetsverk.

I Botanhuset bevaras fyra och en halv miljoner föremål i de vetenskapliga, botaniska samlingarna. Det är fröväxter, sporväxter, mossor, lavar, alger och svampar som representerar mångfalden i växtvärlden som används av forskare från hela världen.

– Renoveringen av Botanhuset välkomnas stort av oss som arbetar där. Möjligheterna att förvalta växtsamlingarna för framtiden ökar avsevärt. Forskningen går ut på att studera växt- och svampvärldens mångfald och släktskapssamband för att förstå hur allt hänger ihop i naturen, säger Mia Ehn, tillförordnad enhetschef vid Naturhistoriska riksmuseet.

Serneke har anlitats som entreprenör och renoveringen ska enligt planerna vara färdig i september 2022.

– Vi har en särskild pandemianpassad krisplan och tydliga regler och rutiner för hur projektet ska drivas, säger Charlotta Andersson Lund.

Botanhuset
Trapphuset med trappsteg i kalksten och smitt räcke kommer att få en rejäl ansiktslyftning. Fotograf: Urban Jörén.

Då Botanhuset är ett statligt byggnadsminne som ligger i en kulturhistoriskt särskilt värdefull miljö ställs stora krav på en varsam, energieffektiv och hållbar upprustning. Det finns ett särskilt bevarandevärde för den tidstypiska exteriören och de ursprungliga materialen vilket också gäller stora delar av den ursprungliga inredningen.

– Det handlar om att hitta en bra balans mellan bevarande och funktionalitet. Nu ska det pampiga trapphuset med trappsteg i kalksten få en rejäl ansiktslyftning, säger Statens fastighetsverks projektledare Mikael Lindberg.