Hem Hållbarhet “Dags för ett samhällsbyggnadskliv och en politisk handlingsplan”

“Dags för ett samhällsbyggnadskliv och en politisk handlingsplan”

Svensk Betongs vd Malin Löfsjögård
Svensk Betongs vd Malin Löfsjögård.

Svensk Betongs vd Malin Löfsjögård är en av elva företrädare från samhällsbyggnadssektorn som vill se en politisk handlingsplan som möter upp branschens färdplaner för att nå uppsatta klimatmål.

I en debattartikel i Dagens Samhälle sammanfattas de åsikter som har framförts vid ett möte med finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund. Branschen vill se ett helhetsgrepp vad gäller politiska åtgärder för samhällsbyggnadssektorn:

“Det är vår sektor som bygger landet, rustar Sverige med bostäder, infrastruktur och elektrifiering. Vi är avgörande för att möjliggöra övergången till ett klimatsmart samhälle. Men i dag ser vi en rad hinder och utmaningar för att kunna uppfylla såväl våra egna som regeringens höga ambitioner.” skriver författarna.

I artikeln framförs krav på att regeringen skyndsamt går vidare med statliga bolån till förstagångsköpare, ser över nivåer av bolånetak och tillser att befintliga amorteringsundantaget för nyproduktion omformuleras och blir generösare så det kommer till användning i praktiken samt främjar bankernas investeringar i bostadssektorn och nya bostadsområden.

Läs debattartikeln på dagenssamhalle.se