Hem Fråga Experten Fråga Experten: Laga hål i betongvägg?

Fråga Experten: Laga hål i betongvägg?

Fråga Tidskriften Betongs experter

Vi har rivit ner en dörrkram och då blev det hål efter de gamla skruvarna. Den nya karmens förvirrade hål stämmer inte riktigt med de gamla hålen. De ligger några millimeter förskjutet. Hur lagar vi lättast dessa hål så att man kan borra nya hål? Det är lättbetong i väggen. Spackla går ju inte om vi ska borra nya hål…
/Sara

Det funkar fint att laga mindre hål i lättbetong med spackel och lite större håligheter med husfix, cementbaserat spackel, reparationsbruk m.m. Lättbetong har som regel låg hållfasthet, speciellt gasbetong som bara håller några enstaka megapascal (MPa).

Eftersom spackel, fix och bruk har betydligt högre hållfasthet (ca 20 gånger) kan det bli problematiskt om du lagar och skall borra nya hål med någon millimeters förskjutning. Borren kommer kanske “leta sig” till den låghållfasta betongen, och då kanske hamna lite fel.

Det finns speciell skruv eller plastplugg för lättbetong, som kan vara lämplig att använda. Ett alternativt sätt att laga de gamla hålen, och samtidigt skapa något att skruva i, skulle kunna vara att du täljer till lagom stora träplugg som du trycker in med lite bygglim.

Annars kanske det funkar att fixera dörren med fogskum, så slipper du laga och skruva (ger dock inte möjlighet för senare justering). Du kan också kolla med bygghandeln, de har säkert någon bra produkt att laga hålen med.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group