Hem Mixat Fyrishov i Uppsala får ett lyft

Fyrishov i Uppsala får ett lyft

Med sitt förslag ”Norra Stadsparken” tog White Arkitekter hem tävlingen om utveckling av badanläggningen Fyrishov i Uppsala. Uppdraget omfattar en ny simhall och ett uppgraderat äventyrsbad.

Enligt Fyrishov ska Norra Stadsparken lyfta hela området och stärka Fyrishov som attraktivt besöksmål. Den ursprungliga byggnaden, ett utomhusbad från 1950-talet, byggdes in på 1980-talet och ska nu byggas ut på längden. Totalt blir byggnaden flera hundra meter lång.

– Det är oerhört spännande att nu få omsätta planerna i verkligheten. 2017 gav kommunfullmäktige Fyrishov uppdraget att förnya och utveckla bad- och simanläggningen och nu i november utsåg vi det vinnande arkitektförslaget, säger Claes Enskär tf. vd för Fyrishov AB.

Byggprojektledningsföretaget Forsen bistår Fyrishov vad gäller tidiga skeden, stöd åt exploateringen, budget och kalkylunderlag, upphandling och ekonomisk uppföljning.

– Att bygga en simhall kräver specialkompetens. Tillgänglighet och teknik ska samspela optimalt. Du ska ta hänsyn till vatten, vattentemperatur, kemikalier, betong, tätskikt och armering samtidigt som du måste ha en hög miljö- och kostnadsmedvetenhet genom alla delprocesserna, säger Lotta Saadieh, projektledare på Forsen.

Anläggningen ska minimera klimatavtrycket genom tekniska system som är utvecklade utifrån ett livscykelperspektiv med energisnåla lösningar och återvinning.

– Vi har jobbat med Forsen förut och vet att de kan hantera så här komplexa projekt, säger Claes Enskär.