Hem Mixat Råd för minskad smittspridning på jobbet

Råd för minskad smittspridning på jobbet

Arbetsmiljöverket

För att minska spridningen av covid-19 på arbetsplatser har Arbetsmiljöverket, i samråd med Folkhälsomyndigheten, publicerat information med stöd till arbetsgivarna.

– Pandemin ställer särskilda krav på arbetsgivarna. De är ansvariga för arbetsmiljön, säger Håkan Olsson, ställföreträdande generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

På en ny sida på Arbetsmiljöverkets webbplats finns information och råd om systematiskt arbetsmiljöarbete, insatser för att minska smittspridningen och exempel på praktiska åtgärder för dem som arbetar hemifrån.

– Det är också viktigt att hålla sig uppdaterad, eftersom kunskapsläget förändras hela tiden, säger Håkan Olsson.

Minska smittspridning på arbetsplatser – exempel på åtgärder:

  • Informera återkommande och följ upp att de anställda stannar hemma vid symptom på covid-19.
  • Överväg att ändra på arbetstiderna, om det går, för att slippa trängsel i kollektivtrafiken till och från arbetet.
  • Skapa mindre arbetsgrupper och, om det är möjligt, minimera personalstyrkan som finns på arbetsplatsen.
  • Ställ om möjligt in fysiska möten och övergå till digitala möten.
  • Undvik att personal från olika arbetsgrupper träffar varandra. Schemalägg pauser och luncher, så att färre tar rast samtidig. Förhindra trängsel vid till exempel kaffeautomat och i hissar.
  • Se till att god handhygien kan upprätthållas.
  • Se till att ventilationen räcker för det antal människor som befinner sig i lokalen. och städa lokalerna dagligen.
  • Släpp inte in fler personer än vad lokalen tillåter ur ett smittskyddsperspektiv för att upprätthålla säkert avstånd.
  • Använd vid behov personlig skyddsutrustning.