Hem Mixat S:t Eriks fortsätter minska sitt CO2-avtryck

S:t Eriks fortsätter minska sitt CO2-avtryck

Therese Kvarnström
Therese Kvarnström, hållbarhetschef på S:t Eriks.

S:t Eriks arbete med optimerade recept med minskade cementhalter ger resultat. Liksom 2019 minskade koldioxidavtrycket under 2020.

– Vi har haft flera olika arbeten som pågått för att minska vårt CO2-avtryck, bland annat byte av cementsorter i flera av våra fabriker samt receptoptimering, säger Therese Kvarnström, hållbarhetschef på S:t Eriks.

Under fjolåret hade S:t Erik ett miljömål som fokuserade på att sänka betongens koldioxidavtryck från cementen. Resultatet blev en minskning av koldioxidavtrycket i förhållande till antalet tillverkade ton betong med 2,4 procent jämfört med 2019. Det motsvarar nästan 200 personers konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp för ett år.

– Förändringar föregås alltid av flertalet försök och externa tester där man säkerställer att produktens egenskaper bibehålls trots receptjusteringar, säger Therese Kvarnström och fortsätter:

– Efter godkända prover så byter vi nu cement i Staffanstorp, Uppsala och Ockelbo. Byten av cementsorter ger S:t Eriks en koldioxidminskning från cement på nästan 1500 ton CO2 per år.