Hem Fråga Experten Fråga Experten: Skillnad mellan flytspackel och betong?

Fråga Experten: Skillnad mellan flytspackel och betong?

Fråga Tidskriften Betongs experter

Jag undrar vad det är för skillnad rent “kemiskt” mellan flytspackel och betong. Med tanke på de olika användningsområdena produkterna emellan så undrar jag hur det ligger det till?
/Åsa

Det kan vara ganska stor skillnad mellan betong och flytspackel/avjämning. Betong består av cement, vatten, grys och sten, samt lite flytmedel/vattenreducerare och eventuellt luftporbildare (för att klara frysning). Köper du en torrsäckad grov- eller finbetong är den normalt sammansatt av enbart cement, grus/sand och sten, som du sedan blandar med vatten.

Det finns en rad andra tillsatsmedel (förutom flyt och luft) man kan tillsätta betongen för speciella egenskaper, såsom accelerator, retarder, krympreducerare, stabilisator, fryspunktnedsättare, antiurvaskning, skumbildare, expander, osv. Det finns också tillsatsmaterial för betong, såsom slagg, flygaska, silika, kalkfiller, pigment och fibrer. Stenen kan ersättas med lättare typ, såsom lättklinker eller EPS, men även återvunnen (krossad) betong.

Vad och hur mycket som kan tillsättas betongen, samt egenskaperna för detta, regleras av standarder. De främsta är EN 206 och SS 137003, men finns även en rad provningsstandarder samt produktstandarder för delmaterialen till betong.

Om du köper torrsäckad eller färdigblandad betong kan du av företaget som tillverkar/levererar dessa få information om vad och hur mycket de är sammansatta av (receptur).

Den största skillnaden mellan betong och flytspackel (avjämning) är att betong innehåller mer och betydligt grövre ballast (ca 70 volym-% upp till ca 16 mm) medans flytspackel har finare sand (upp till ca 1 mm) och filler.

Storleken på sand/gruskornen styr hur tunt man kan gjuta, och den ökade finmaterialhalten möjliggör hög flytdosering för lös konsistens utan att det separerar.

Spacklet kan också vara sammansatt med andra bindemedel än Portlandscement (ex aluminatcement, gips, m.m.), varför de kan vara olämpliga att ha som exponerad yta (typ betonggolv) eller utomhus. Cementet och de andra bindemedlen brukar vara extra finmalda för att få snabb hållfasthetstillväxt.

När du köper en säck flytspackel är den sammansatt av bindemedel, filler och sand, samt torra tillsatsmedel (ex. flyt, expander, krympreducerare, krympkompenserare, latex, ev. fiber m.m.). Exakt vad de är sammansatta av och hur mycket brukar inte deklareras, och kan vara svårt att få reda på då det är “företagshemligheter”. För flytspackel gäller andra standarder än de för betong.

Att själv blanda till betong med cement, ballast (grus och sten), vatten och eventuellt flyt, är inga problem. Men att göra eget spackel eller avjämning är inte enkelt då delmaterialen är svåra att få tag i, och receptet är komplicerat.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group