Hem Mixat Brott på arbetsplatser riskerar öka under pandemin

Brott på arbetsplatser riskerar öka under pandemin

Arbetsmiljöverket
Arbetsmiljöverket är en av de myndigheter som deltar i myndighetssamverkan mot brott i arbetslivet.

Brott mot skatte- och bidragsregler hänger samman med brister i arbetsmiljön och utnyttjande av människor. En myndighetsgemensam lägesrapport visar att arbetslivskriminalitet är ett fortsatt växande samhällsproblem som riskerar att öka under pandemin.

– Vi ser oseriösa företag som försöker skaffa sig fördelar genom att antingen runda eller helt strunta i gällande regelverk. En del har dålig, medan andra agerar medvetet kriminellt och bryter ofta mot flera regler samtidigt, säger Pia Bergman, expert på ekonomisk brottslighet på Skatteverket.

På grund av covid-19 görs färre besök på arbetsplatser för att minska eller motverka smittspridning. Under 2020 minskade antalet kontroller med 30 procent jämfört med föregående år. Trots detta har antalet övervägda kontroll- och sanktionsavgifter uppgått till sju miljoner kronor, att jämföra med drygt tio miljoner kronor under 2019.

– Vid våra kontroller möter vi ofta utländska arbetstagare vars förhållanden kraftigt skiljer sig från deras svenska kollegors. Det gäller allt från arbetsförhållanden, risker i arbetsmiljön till beroendeförhållanden till arbetsgivare och rätten att få arbeta i landet. Det är en komplex problematik som är resurskrävande, säger poliskommissarie Johan Winberg.

Sedan 2018 har myndigheterna gjort över 4000 oanmälda gemensamma kontroller för att motverka utbredningen av osund konkurrens och arbetslivskriminalitet. Hälften av de kontrollerade företagen har fått krav på att åtgärda brister och mer än vart tionde företag har fått förbud.

Vid kontrollerna hittas allt från allvarliga arbetsmiljöbrister, svart arbetskraft, boenden på arbetsplatser, misstänkt människohandel till skatte- och bidragsbrott. Oseriösa företag försöker ständigt hitta nya sätt att snedvrida konkurrensen på arbetsmarknaden.

– Med oanmälda kontrollinsatser kan vi störa de oseriösa företag som väljer att inte spela efter spelets regler, men vi myndigheter klarar inte ensamma att stoppa arbetslivskriminaliteten. Fler i samhället behöver bidra för ett schysst arbetsliv och en sund konkurrens, säger Arne Alfredsson, chef för avdelningen för myndighetsgemensam kontroll på Arbetsmiljöverket.

De myndigheter som deltar i myndighetssamverkan mot brott i arbetslivet är Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Polismyndigheten och Skatteverket. Arbetsmiljöverket är samordnande myndighet.

Läs den nya lägesrapporten på av.se