Hem Fråga Experten Fråga Experten: Måla oisolerad grund?

Fråga Experten: Måla oisolerad grund?

Fråga Tidskriften Betongs experter

Jag bor i en bostadsrättsförening. Huset är byggt 1946 och källaren har oisolerad grundmur. Källaren används flitigt och cyklar leds i gångarna. Nyligen gjordes en fuktmätning och fukthalten i golvet ligger på 85-98 % RF. Betonggolvet är sedan tidigare målat, oklart när, men det är slitet och föreningens medlemmar skulle gärna vilja måla om det.

Vi har varit i kontakt med två olika entreprenörer angående målning med en 2-komponent vattendispergerad Epoxi golvfärg. Den ena entreprenören vill inte lämna någon garanti på grund av den höga fukthalten. Den andra entreprenören anser att det är en hållbar och lämplig metod för behandling av golvet.

Anser ni att målning med en diffusionsöppen Epoxi-färg fungerar i vår källare? Kan färgen hålla i ett tiotal år utan att flagna? Skulle ni rekommendera någon annan metod? istället?
/Linda

De som säljer färgen borde kunna svara på denna fråga, och det kan nog skilja en del mellan olika tillverkare (täthet, vidhäftning, slitstyrka m.m.). Är det så högt som 98% RF (relativ fuktighet) kan det säkert vara problematiskt med vattenbaserad 2-k epoxi, men kan eventuellt funka med lösningsmedelsbaserad.

Är det däremot 85% RF borde de flesta typer av golvfärger fungera, förutsatt att fukttransporten upp i plattan inte är stor. Även om färgen sägs vara diffusionsöppen är den förmodligen ganska tät ändå, möjligtvis kan silikatfärger göra så konstruktionen kan “andas”. Men dessa färger brukar inte vara tillräckligt beständiga för betonggolv. Så när man målar betonggolvet med golvfärg (ex epoxi) kan denna tätgörande effekt göra så att RF stiger av markfukten. Er konstruktion från 1946 är kanske tänkt att vara diffusionsöppen, och en försegling kan vara olämplig.

Skulle däremot det finnas underliggande cellplastisolering och/eller plastfolie (diffusionsspärr) kan man försöka torka ut plattan (till kritiskt RF som tillverkaren anger) och sedan måla. Kan vara idé att först kolla hur RF i betongen eventuellt ändra av ett tätt ytskikt, exempelvis genom att tejpa en bit plastfolie på ytan och efter ett tag mäta RF igen.

Nu vet jag inte hur man mätt RF i er platta, men om det gjorts med instrument som hålls på ytan är dessa resultat inte tillförlitliga. Det ger möjligtvis en indikation om var det är fuktigare och torrare. En “riktig” fuktmätning görs genom att borra och mäta en bit ner i betongen (på ett eller flera djup), alternativt bila ner ta ut bitar av betong och mäta på dessa (i exempelvis provrör).

Man kan ju tänka sig att om det har varit målat med bra resultat fram till idag, skall det heller inte vara problem att måla nytt. Och då med likvärdig eller färg som den befintliga. Den gamla färgen kan dock behöva tas bort och ytan eventuellt förbehandlas.

En erfaren entreprenör bör ha koll på om det är möjligt att måla golvet. Om de är trygga med att det fungerar, och ger garanti på jobbet, så borde de inte vara något problem.
Vill man ha ett mer diffusionsöppet och fukttåligt (samt slitstarkt) ytskikt skulle ni kunna plattsätta (kakel, sten, klinker m.m.). En annan variant skulle vara att lägga på en avjämningsmassa baserad på portlandscement, som är anpassad för ändamålet (exponerad yta i garage, offentlig miljö m.m.).

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group