Hem Mixat Nacka först ut med regnbäddskoncept

Nacka först ut med regnbäddskoncept

JOM:s regnbädd med betongfundament och stålbalk
JOM:s regnbädd med betongfundament och stålbalk.

Nacka Kommun använder regnbäddar från JOM i ett stadsutvecklingsprojekt. JOM har utvecklat ett flexibelt system av betongfundament och stålbalkar.

Utvecklingsprojektet pågår i nära anslutning till Järlasjön som är en recipient för dagvatten. För att skydda sjön skapas ett naturligt biofilter genom fördröjning och filtrering med regnbäddar för dagvattenhantering.

För att fånga vattnet och hålla bädden på plats krävs en korrekt dimensionerad låda.
JOM:s system möjliggör en unik utformning för varje plats där vattnet skall “fångas”. Det är viktigt att använda rätt substrat i bädden för att passa växter och funktion.

– Regn och snö måste helt enkelt ha någonstans att ta vägen, när det inte längre tas upp av marken. Genom att leda vattnet genom marken kan det också renas från föroreningar, som exempelvis tungmetaller, kväve och fosfor, som vi vill hindra från att spridas i naturen, säger Nacka Kommuns dagvattenspecialist Agata Wehlin,

Regnbäddarna installeras på Nobelberget, Sickla Industri Väg och Värmdövägen. Åtgärderna är en del av Nackas dagvattenstrategi som antogs i april 2018. Rening av vattnet är viktigt för vattendragen och för att uppnå miljökvalitetsnormerna enligt Vattendirektivet.