Hem Mixat Sänkbrunn blir pumpstation i Sölvesborg

Sänkbrunn blir pumpstation i Sölvesborg

Sänkbrunnar är ett bra alternativ för brunnar i lermassor, men kan också utföras i bland annat grus och sand. Prefabricerade eller platsgjutna betongsegment kan sänkas ner till önskat djup genom invändig urschaktning.

På uppdrag av JDI Entreprenad anlägger Styrud en sänkbrunn i Lörby utanför Sölvesborg. I brunnen placeras en pumpstation för spillvatten som ersätter en uttjänt anläggning.

Brunnen konstruktionsberäknas för balans och väl på plats kan den inredas efter behov och avlutas med lockning. Den kan även användas för start- och mottagningsbrunn vid rörtryckning, vilket är det vanligaste användningsområdet, eller magasin och som brunn vid VA-anläggningar, där exempelvis styrd borrning kan utföras mellan brunnarna.

I filmen ovan visas sänkningen av en sektion när sänkbrunnen i Lörby anläggs. En halv dags arbete komprimeras till en minut. Brunnen har en diameter på 3,2 meter och är 6 meter djup. Filmen är gjord av Styruds rörtryckare Robin Berglund.