Hem Granskat Granskat: Oron efter pandemin!

Granskat: Oron efter pandemin!

Hela 55 procent av Byggföretagens medlemmar känner en oro inför framtiden som en följd av den ekonomiska osäkerhet som pandemin skapar. Det visar Byggföretagens senaste Byggbarometer som även visar att 66 procent av medlemsföretagen har fått minskad orderingång i hög eller viss utsträckning.

När Tidskriften Betong gör motsvarande undersökning bland våra läsare får vi lite mer positiva siffror. Sex procent upplever att deras företag har påverkats hårt ekonomiskt och 37 procent upplever att de har påverkats, fast inte alltför hårt. 44 procent har påverkats väldigt lite och 13 procent upplever att de inte har påverkats alls.

”Känslan är att byggsektorn är fortsatt stark, många projekt är i full byggnation, eller står i startgroparna”, säger en läsare. ” 2020 blev ett kanonår på många sätt”, säger en annan. ”Känns som branschen tågar på än så länge!” säger en tredje.

Däremot har våra läsare påverkats på andra sätt. ”Vi påverkas socialt av att leva i karantän,” ”Pandemin får till följd att vi blir mer inskränkta och behöver bli duktiga på att hitta andra vägar till utveckling” och ”Jag känner oro för hur vi efter detta pandemiläge med stora åtstramningar och förändringar i människors livsmönster ska ta oss an klimatarbetet”, är några kommentarer.

En läsare påpekar att pandemins ”påverkan på arbetsmiljön måste ständigt följas upp och lokala företagsspecifika rekommendationer skapas för att följa regelverk.”

En läsare inom ett kunskapsföretag säger att ”det finns en upparbetad skuld i form av minskade satsningar på utbildning, återväxt, rekryteringar och utveckling”. ”Svångremmen drogs åt rätt hårt både av yttre faktorer i och med de partiella nedstängningarna och inre faktorer som att lägga i ladorna för den framtid som ser väldigt osäker ut.”

När det gäller framtiden är våra läsare betydligt mer positiva än Byggföretagens medlemmar. Fyra procent av våra läsare känner stor oro för den ekonomiska osäkerhet som pandemins skapat och 26 procent känner en viss oro. Hela 58 procent känner liten oro och tolv procent känner ingen oro alls.

”Orderstocken ser bra ut 2021 men man märker av en hel del prispressande ute på marknaden, att företag försöker fylla upp sin orderstock på ett mer aggressivt sätt,” säger en läsare. ”Det finns ett uppdämt behov som kommer att synas hösten 2021 beroende av hur det går med vaccineringarna”, säger en annan. En läsare känner oro ”för dels den nationella skuldsättningen, dels den höga arbetslösheten.”

Men det finns även en optimism bland våra läsare. Jag avslutar med att citera en av dem:
”Det finns positiva saker som kommer att komma från den här tiden. Ett paradigmskifte för att se på arbete, var och när arbetet ska utföras och hur det nu ska organiseras. Stora kliv framåt för det digitaliserade arbetslivet, vilket kommer att påverka byggandet, användningen av byggnader och stadens utformning. Det kan bli bättre!”