Hem Fråga Experten Fråga Experten: Fixa till pannrum?

Fråga Experten: Fixa till pannrum?

Fråga Tidskriften Betongs experter

Jag har ett hus från 1942 med platta (troligen oisolerad) som är målad. I dag har det skapats lite bubblor/upphöjningar, troligen av fukt. Jag är nyfiken på att fixa till detta gamla pannrum genom att göra det billigt men ändå så pass att man kan bo i rummet framöver.

Bredvid rummet har vi ett uppvärmt badrum på ca 20-25 kvm. Jag har ingen aning om isoleringen mer än att det kostar när det är kallt ute och att vi haft behov av att ha elen på året om då det blir väldigt fuktigt utan golvvärmen och luftavfuktaren.

Mina frågor är:
1. Hur kan man se om det behövs dräneras eller om plattan mer eller mindre alltid drar åt sig fukt från marken?
2. Hur kan jag som amatör bila upp golvet utan det blir någon skada på huset?
3. Räcker det att slipa bort ytskicktet för att flytspackla? Alternativt lägga på EPS betong både på golv och väggar?
4. Bör man anlita någon som bilar och fyller på betongen i stället för någon som aldrig gjort det tidigare?

Oljepannan stod på en förhöjningsplatta (står vid murstocken) där ser jag att det är armeringsjärn men inte på övriga golvet. Jag vill testa men inte på bekostnad av att huset rasar.
/Jimmy

Äldre hus med betongplatta kan vara problematiska då det ofta saknas (eller bara finns tunn) underliggande isolering. Ändrad användning av dessa källarutrymmen gör att uppvärmning driver på transporten av markfukt och skapar stora värmeförluster (uppvärmningskostnad).

Ökade fuktlaster kan också göra att organiskt material i kontakt med betongen (ex träsyll eller reglar) riskeras och brytas ner och skapa ohälsa. Den ökade transporten av markfukt kan också ge saltutfällningar med ökad risk för spjälkning av puts och liknande.

1. Jag kan tyvärr inte svara på huruvida huset behöver dräneras, men en väl fungerande dränering och avrinning är en förutsättning för att det skall fungera bra. Om ni känner er osäkra kan det vara idé att be en byggnadstekniskt kunnig person ta en titt på erat hus.

2. För att få till bygghöjden och samtidigt ha tillräckligt med cellplastisolering, kan det vara idé att bila bort den befintliga plattan, gräva ut och lägga dränerad makadam på geoduk. På detta en byggplast, isolerskivor och armerad betongplatta. Grundmuren kan stå på betongplattan, men mer troligt i ett gammalt hus är att grundmuren är självbärande och betongplattan är gjuten efteråt. Gräver man då ut under nivån för grundmuren kan den behöva förstärkas för att inte riskera att trycks in eller rasa. Källarväggarna isoleras med fördel på utsidan med cellplast (finns även som dränerande), men kan fungera någorlunda på insidan också.

3. Om ni inte tycker att isolering behövs kan ni givetvis bara ta bort ystkiktet och eventuellt spackla med avjämning. Jag är lite tveksam till EPS-betong/cement, vanlig cellplastisolering borde fungera bättre.

4. Huruvida ni bör anlita någon, eller göra jobbet själv, kan jag inte svara på. Det handlar om tid, pengar, engagemang och inställning till att göra saker själv. Känner du dig osäker på vissa delar (ex gjuta betongplattan) kan du anlita företag för bara detta. Finns gott om bra information på nätet hur man gör denna typ av jobb själv, och lämpliga maskiner och verktyg finns att hyra för en överkomlig peng.

Även om den gamla plattan inte är armerad, rekommenderar jag att eventuell ny platta armeras (förslagsvis nät), och med lite extra armeringsjärn vid tyngre laster (murstock, panna m.m.). Även runt plattans ytterkant kan det vara bra med ett extra armeringsjärn för att minska risken för sprickbildning.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group