Hem Teknik Teknikkrönika: Inget slår papper och fysiska möten!

Teknikkrönika: Inget slår papper och fysiska möten!

Johan Silwferbrand
Johan Silwferbrand.

Artikel från #1 2021Så fick pandemin också konsekvenser för Tidskriften Betong. Vårens tre nummer av tidskriften kommer inte att tryckas utan enbart produceras och distribueras digitalt. För mig kommer de digitala tidningarna aldrig fullt ut att kunna ersätta papperstidningarna. Jag tänker på både morgontidningen som man hämtar varje dag i ottan och tidskrifter som Betong. Bläddrandet framifrån eller bakifrån; sittande, stående eller liggande; inne eller ute också där uppkoppling saknas; bilderna, färgerna, layouten och till och med doften av trycksvärta och papper. Vilken frihet och vilken känsla!

I en tidigare teknikkrönika beskrev jag hur pandemin påverkar undervisningen på högskolan. Även forskningen påverkas. Jag tänker på uteblivna konferenser och möten. De största internationella organisationerna inom betongområdet är fédération internationale du béton (fib) och American Concrete Institute (ACI). Fib flyttade först 2020 års symposium i Shanghai från våren till hösten. Det genomfördes sedan digitalt. Idag fick jag reda på att årets symposium i Lissabon kommer att bli digitalt men äga rum som planerat i juni.

ACI har två stora konferenser varje år men de senaste har arrangerats helt digitalt. Här i Norden har Betongforskningsmötet i Sandefjord skjutits upp från augusti 2020 till augusti 2021 och vi hoppas fortfarande att det kommer att kunna genomföras på plats i den sydnorska hamnstaden.

bilderna, färgerna, layouten och till och med doften av trycksvärta och papper. Vilken frihet och vilken känsla!

Skillnaden mellan en riktig konferens och en digital konferens är mycket stor. Den digitala konferensen är en enda lång seriemonolog. Visst går det att i tur och ordning ställa frågor efter ett föredrag men interaktionen mellan deltagarna försvinner med kaffepauserna, minglet och måltiderna. Det är här de spontana och otvungna mötena dyker upp. Här kan man fördjupa diskussionen och byta erfarenheter kring något som kan tyckas perifert men kanske kan ge associationer till något nytt och spännande.

Som jag ser det är det fysiska mötet grogrunden till kreativiteten. Idéerna behöver man ventilera med andra för att de skall kunna växa och ge frukt. Häromdagen hörde jag någon säga att pandemin och nedstängningarna förhoppningsvis kommer att få oss att sluta ”resa till konferenser i andra länder” med syftet att minska miljöbelastningen. Jag tror att det vore helt fel väg att gå. Klimatproblemen kan inte lösas genom ett aldrig så välmenat sparande på resandet. Det är nya, djärva och banbrytande lösningar vi behöver och då måste vi göra allt för att underlätta kreativiteten. Fysiska möten och konferenser är en mycket viktig del i det.

Johan Silfwerbrand, teknikredaktör