Hem Fråga Experten Fråga Experten: Prefabelement till villa?

Fråga Experten: Prefabelement till villa?

Fråga Tidskriften Betongs experter

Vi planerar att bygga en ny villa med en källare som uppförs med betongväggar och bjälklag. Stommen i de övre våningarna planeras i trä. Vi letar nu efter en prefabtillverkare som är intresserad av att tillverka och montera källarelementen, men det visar sig vara svårt att hitta någon som är intresserad. Kan ni ge några goda råd hur vi kan hitta någon lämplig leverantör?
/Ylva

Såvitt jag vet finns numera endast enstaka tillverkare av källarväggar till villor. Anledningen till att en minskning av antalet producenter har skett är att efterfrågan på källare till småhus har minskat kraftigt.

En förutsättning är dock att den som beställer ser till att en erfaren konstruktör dimensionerat och ritat grundplatta och väggar. Väggarna utföres såsom sandwichelement med en innerskiva av betong en mellanliggande värmeisolering och en ytterskiva av betong. Med omsorgsfullt utförd dränering ger det en högkvalitativ konstruktion. Efter sökning har jag bara hittat ett sådant företag, och det är Hedareds Sand & Betong AB.

Ett alternativ kan vara att mura väggarna med lättballastbetong och utvändigt isolera med vattengenomsläpplig cellplast samt noggrant gjord utvändig dränering. Delar över mark bör utvändigt värmeisoleras och putsas med bruk. Leverantörer av lättballastmurblock kan ge mer information om utförande.

Arne Hellström