Hem Mixat Efter rekordåret – fortsatt satsning

Efter rekordåret – fortsatt satsning

Ing-Marie Persson och Metush Lika
Ing-Marie Persson och Metush Lika.

2020 blev ett rekordår för Abetongs fabrik i Falkenberg, trots pågående pandemi. Nu höjs tempot ytterligare med rekrytering av ett tiotal nya medarbetare.

– Vi är inne i en mycket spännande fas just nu där vi kommer att behöva stärka upp med ny personal både på tjänstemannasidan och ute i produktionen, säger den nya fabrikschefen Ing-Marie Persson.

Falkenbergsfabriken slog nytt produktionsrekord i fjol när produktionsvolymen ökade med tio procent jämfört med den tidigare rekordnoteringen från 2017. Under 2021 har det fortsatt med en ny stororder som innebär omfattande leveranser redan under första kvartalet.

– Det är förstås roligt med starka siffror och god införsäljning av nya projekt. Vår verksamhet här i Falkenberg har ett bra strategiskt läge mellan två storstadsområden där det byggs väldigt mycket – Göteborg och Malmö, säger Ing-Marie Persson som tillträdde som fabrikschef vid årsskiftet.

En målmedveten satsning på Lean, en metod för att utveckla verksamheten med befintliga resurser, genom det nationella programmet Produktionslyftet har gett resultat. Ing-Marie Persson, som har 20 års erfarenhet från ledande positioner inom bland annat Scania och Schenker, ser en stor potential för ytterligare förbättringar:

– Lean-tänket är något vi kan utveckla dag för dag. Det går att med enkla medel slipa på våra processer så att vi kan jobba smartare med mindre slit och skapa en ännu bättre arbetsplats.