Hem Fråga Experten Fråga Experten: Gjuta golv i källare?

Fråga Experten: Gjuta golv i källare?

Fråga Tidskriften Betongs experter

Jag har rivit bort allt organiskt material i ett källarrum och kvar är makadam samt berg och tegelväggar. Storlek ca 6×4 m. Höjd till tak ca 2.20. Jag vill nu gjuta ett betonggolv. Vilken är bästa metoden? Källarutrymmet är tänkt som spel- och filmrum.
/Öivind

För en “platta
på mark” (även källargolv) i ett uppvärmt utrymme brukar man försöka ha minst 200 mm isolering eller minst 250 mm med golvvärme. Och en armerad betongplatta på ca 80-100 mm, alternativt 50 mm fiberförstärkt avjämningsmassa.

Har du 2,20 m fritt i nuläget med berg och makadam, så kommer takhöjden bli ganska låg med betongplattan (2,2-0,2-0,1 = max 1,9 m). Även fönster och dörrar kan då behöva anpassas för den nya plattans höjd. Det kan i så fall vara idé att försöka gräva ut ytterligare och ta bort uppstickande berg (spränga, bila m.m.). Om du gräver ut under nivån för grundmuren, kan denna behöva säkras upp temporärt under byggtiden.

Bottna med geoduk och kompakterad makadam (dränerande), byggplast och sedan cellplastisolering (markisolering). På detta gjuter du sedan en armerad betongplatta, med eventuellt ingjuten golvvärme.

Gjuter du med betong som har mycket lös konsistens (S5 eller SKB) kan du behöva förankra isoleringen med plastspik eller liknande. På nätet finns bra och detaljerad information om hur man bygger platta på mark, se exempelvis hemsida hos tillverkarna av cellplastisolering.

Skulle du gjuta betongplattan direkt på berg och makadam, får du räkna med kallt golv, hög energikostnad och markfukt som kommer upp i rummet.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group