Hem Arkitektur R som i Radal

R som i Radal

Villa Radal

I Långedrag i Göteborg har Bornstein & Lyckefors ritat ett enfamiljshus med genomgående betonginteriör. Utsidan är putsad och värmebehandlad furu används tillsammans med metallgrå zinkplåt i yttertaket. Tufft klimat kräver tuffa material.

Text: Andreas Lyckefors. Foto: Erik Lefvander.

Artikel från #1 2021Ortnamnet Långedrag påträffas första gången 1766 och avsåg då ett salteri och ett fiskeläge i västra Göteborg. Den stora sillruschen i slutet av 1700-talet bidrog till utvecklingen. Men det var först när spårvägen tillkom 1908 som ett stort antal villor både påkostade ”arkitektritade” och mindre med egnahemskaraktär började uppföras i området.

Miljön har präglats av gles bebyggelse omgiven av trädgårdar och parker. Vid en sådan park, på Osbergets branter, uppförde Sjöfartsredaktören Fritz Schéel en villa år 1915. Runt byggnaden med utsikt över den kringliggande bebyggelsen anlades en parkliknande trädgård.

Det är på en avstyckning från villa Schéel som villa R är uppförd. Huset klättrar på Osbergets norra brant och täpper till sista luckan mot kvarterets inre ekklädda park. Byggnaden har en murad suterrängvåning, en glasad övervåning i liv med trädkronorna och en utkragande takstruktur som följer landskapets sluttning.

Villa RadalPlanmotivet med tre volymer som saxar in mot berget bryter ner skalan i mötet med villa Schéel samtidigt som det ger möjlighet för ljus att tränga djupt in i suterrängplanet.

Man möter villa R från norr och leds in genom entrén i hallen som växer ut i ett nedre vardagsrum, husets nav, kantat av sovrum och en ljusgenomsläpplig trappa.

Andra våningsplanet med kök och vardagsrum, balkonger och terrasser är likt en kommandobrygga i det närmsta helt uppglasat för att skapa långa utblickar och ta in det omgivande landskapet.

Rummen hänger samman i plan men varierar i sektion med takkonstruktioner som ligger omlott och i ofas med de inre rummen. Avsikten är att åstadkomma en rumslig variationsrikedom både på in- och utsidan.

Villa Radal

Materialen är anpassade efter det hårda västkustklimatet. Exteriören är naturgrå puts, insidan av terrasser och ytterundertak är värmebehandlad furu och yttertak av metallgrå zinkplåt. Insidan av huset är genomgående betonggrå med slipade betonggolv och väggar och tak av kompositskivor som består av blandning av träflis och betong.


Mer om Villa Radal
Ansvariga arkitekter: Andreas Lyckefors, Per Bornstein, Johan Olsson
Medverkande arkitekter: Caroline Jokiniemi, Karen Cubells Gullien, Ainhoa Etxeberria, Johan Häggqvist, Viktor Stansvik, Edvard Nyman, Petr Herman, Gudridur Hilmarsdottir, Emelie Johansson
Byggherre: Privat
Entreprenadform: Totalentreprenad
Byggnadsentreprenör: Rejnäsvillan
Bruttoarea: 219 kvm
Byggnadsår: 2018