Hem Hållbarhet Svenska kraftnäts besked början på en klimatresa

Svenska kraftnäts besked början på en klimatresa

Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef på Cementa och HeidelbergCement Northern Europe
Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef på Cementa och HeidelbergCement Northern Europe.

Cementa gläds åt beskedet från Svenska kraftnät om en förstärkning av elförsörjningen till Gotland, men vill se en tempoökning i processen.

– Nu är det inte läge för att luta sig tillbaka, tvärtom. SVK:s besked är bara början på en intensiv klimatresa, säger Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef på Cementa och HeidelbergCement Northern Europe.

För Cementas fabrik i Slite på Gotland är en ny elförbindelse nödvändig för att minska koldioxidutsläppen, som står för drygt tre procent av Sveriges årliga utsläpp. Enligt Karin Comstedt Webb är förbindelsen avgörande för att Sverige ska kunna bygga ett samhälle med klimatneutral betong när utvecklingen av koldioxidavskiljningsteknik, CCS, påbörjas på Slitefabriken.

– Omställningen till en koldioxidneutral industri på Gotland innebär en kraftigt ökad efterfrågan av el, säger Erik Böhlmark, ansvarig för Gotlandsutredningen på Svenska kraftnät.

Elförsörjningen sker idag genom två kablar som är anslutna till fastlandet. I och med att dessa förbindelser behöver genomgå innan 2040 skulle en ny förbindelse sannolikt behövas oavsett, enligt SVK.

– Då vår tidiga analys visat att en ny förbindelse troligen behövs färdigställas inom tio år, behöver nätutredningen påbörjas inom en snar framtid. Planen är att påbörja utredningen under kvartal 3 2021, säger Erik Böhlmark.

Karin Comstedt Webb säger i ett pressmeddelande att hon vill se ett snabbt regeringsbeslut om att Svenska kraftnät ges ett prioriterat ansvar och uppdraget att få en Gotlandsförbindelse på plats till 2030. Sedan måste arbetet med förbindelsen liksom en parallellt löpande uppgradering av nätet på Gotland startas omgående.

– En ny elförbindelse med fastlandet gör ingen glad om inte elen kan distribueras vidare till elkunderna på ön. Det krävs också betydande investeringar i lokalnätet på Gotland där höjd tas för industriomställningen som en del i Sveriges klimatomställning, säger Karin Comstedt Webb och fortsätter:

– Även här gör tidsperspektivet av processen att det är brådskande att komma igång från GEAB:s sida. Denna del ser jag som en av de mest utmanande flaskhalsarna för hela vår omställning och därmed den svenska klimatomställningen som helhet.