Hem Fråga Experten Fråga Experten: Aska från kremerat djur i betongen?

Fråga Experten: Aska från kremerat djur i betongen?

Foto: Oskar Esping.

Efter ett långt uppehåll i skulpturarbetet planerar jag att komma igång nu. Det första jag vill göra är att blanda i aska och benrester från ett kremerat djur (eget djur) i betongen.

Jag tänker att kremeringsmaterialet utgör max 20 procent av den torra vikten material. Vet du ifall det finns några tekniska eller kemiska problem med det? Och om man i så fall kan kompensera med annat (filler/ballast)?
/Cecilia

Den aska som
blir kvar när man kremerar djur motsvarar kanske fem procent av ursprunglig vikt, och mer om det finns benrester kvar. Jag ser inga större problem med benbitar, men däremot kan askan vara problematisk att ha i betong eftersom den innehåller höga halter med kalciumfosfat, vilket retarderar kraftigt.

Att ha i en mindre mängd aska funkar, men högre inblandning gör att betongen inte hårdnar på lång tid. Man kan till viss del kompensera för detta genom att använda ett snabbare cement (SH, Rapid m.m.), accelererande tillsatsmedel, sänkt vatten-cement-tal (vct), och/eller förhöjd härdningstemperatur. Att kompensera med filler eller ballast fungerar inte.

Jag har själv gjutit några betonghjärtan med djuraska, bland annat ett med min hund Zigge som gick bort för två år sedan. Det hjärtat har jag som en minnessten i trädgården (se bilden ovan), med en lite mässingsskylt som min son gjorde i slöjden när han var liten. Jag blandade även i lite svart pigment (järnoxid) för att förstärka den mörka nyansen på betongen.

Formen består av två nattlampor från Ikea, som jag tejpat ihop och borrat hål för att fylla i betongen. Eftersom Zigge inte var så stor (ca 15 kg) blev det bara ca 500 gram aska, vilket funkade att ha i de ca sex liter betong jag blandade, utan att få allt för kraftig retardation.

Jag har även gjutit hjärtan med aska från större hundar, med ca 1,5-2,0 kg aska, vilket gjorde att det tog upp till sky dygn i 50 graders ugn trots accelerator och SH-cement.

Så antaget att det funkar med upp till ca 20 procent aska av cementvikten, motsvarar det ungefär max 1 kg på 25 kg torrsäckad betong (eller 4 procent av torra vikten). Såvida merparten av dina kremerade djur inte utgörs av benrester, tror jag det blir svårt att ha i 20 procent som du skriver.

Askan kan också göra att vattenbehovet ökar för betongen, vilket bör kompenseras med flytmedel och inte vatten för att inte riskera ett för högt vct och därigenom problem med beständigheten (frost m.m.).

Ytterligare en effekt av askan är att luftporbildande tillsatsmedel inte fungerar (frostresistens), varför betongens vct kan behöva sänkas något (max ca 0,50) om den skall vara utomhus.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group