Hem Hållbarhet Återvunnen betong blir som ny i Borås

Återvunnen betong blir som ny i Borås

Högskolan i Borås
Högskolan i Borås.

Stenkross ersatte naturgrus som ballast. Nu kan betongbranschens nästa steg bli att byta ut stenkross mot återvunnen betong. 

Madumita Sadagopan.

I ett doktorandprojekt på Högskolan i Borås har Madumita Sadagopan undersökt om det går att tillverka bärande betong genom att byta ut ballasten som består av naturgrus och stenkross mot återvunnen betong, utan att öka mängden cement.

– I Sverige värderas betongavfall lågt, det hamnar helt enkelt som fyllnadsmassa vid vägbyggen eller vid anläggning av deponiplatser. Genom att i stället använda betongavfallet som ballast i ny betong ökar den tekniska livslängden på materialet. Och det ökar dess värde, säger Madumita Sadagopan i en artikel på hb.se.

Hon har nu tagit fram en betong som matchar konventionell betong när det gäller hållfasthet och arbetbarhet av betongmassan. Den konventionella ballasten av naturgrus och stenkross har till 100 procent ersatts av återvunnen betong.

I ett annat försök ersattes enbart naturgrus med finkrossad betong, medan stenkross användes som grovballast. Det motsvarar cirka 50 procents ersättning med återvunnen ballast. En del av cementen byttes också ut mot masugnsslagg från stålproduktion för att undersöka om den här typen av betong kan användas till byggnadskonstruktioner och vad skillnaden är jämfört med betong med jungfruligt material som ballast.

– Genom att mekaniskt behandla kross av återvunnen betong för att förbättra kvaliteten och byta ut en del av cementen mot slagg lyckades vi få fram en klimatoptimerad betong, säger Madumita Sadagopan och fortsätter:

– Dessutom fann vi att återvunnen betong som ballast skiljer sig från jungfruligt material när det gäller egenskapen att absorbera vatten. Standardmetoden justerades för att möjliggöra mätning av vattenabsorption i krossad betong och resulterade i en robust metod som används för att anpassa recept och uppnå lämplig arbetbarhet i betongen.

”Standardmetoden justerades för att möjliggöra mätning av vattenabsorption i krossad betong”

Projektet kan gynna industrin och samhället i och med att återvinningen av betong leder till en mindre mängd betongavfall på deponi och en ökning av cirkulära materialflöden i betongbranschen.

– Projektet visar att återvunnen betong lämpar sig bra som ballast i bärande betong som används inomhus. Praktiska aspekter som avfallshantering, logistik och ekonomi behöver analyseras för att kommersialisera betongåtervinning, säger Madumita Sadagopan.

Hennes projekt kan även kopplas till FN:s globala hållbarhetsmål nr 15 för bevarandet av ekosystem och ekologisk mångfald, mål 12 för hållbar konsumtion och produktion och mål 11 för hållbara städer och samhällen.

– Genom att använda återvunnen betong går det att minska utvinningen av naturgrus och bergmassa, vilket är viktigt för våra naturliga dricksvattenreservoarer och för att bevara ekologiska system.

Nu är förhoppningen att industrin ska få upp ögonen och se möjligheterna med betongåtervinning och överföra den till industriell skala.

Läs avhandlingen Recycling of concrete in new structural concrete på hb.se.