Hem Fråga Experten Fråga Experten: Hur mycket klarar bjälklaget?

Fråga Experten: Hur mycket klarar bjälklaget?

Fråga Tidskriften Betongs experter

Hur mycket vikt klarar ett platsgjutet 200 mm betongbjälklag?
/Emil

Faktorer som påverkar är: Hur bjälklaget är upplagt, vilken spännvidd som är aktuell, och hur bjälklaget är armerat. Det kan vara upplagt på exempelvis en vägg eller balk vid två, tre eller fyra sidor, vidare kan bjälklaget vid dessa sidor vara fritt upplagt eller kontinuerligt.

Med fritt upplagt menas att bjälklaget avslutas utan att fortsätta på andra sidan upplagsväggen eller -balken, och fortsätter förbi denna till ett annan yta med bärande väggar/balkar. Då är det kontinuerligt och klarar större utbredda laster.

Bjälklag kan också läggas upp direkt på pelare, så kallat pelardäck. Det bortser vi från här. Ytterligare ett uppläggsfall kan vara möjligt, när bjälklaget fortsätter utan bärande enheter på andra sidan upplagsväggen/-balken. Då är det kontinuerligt inspänt, som vid en balkong. Också det fallet bortser vi från här.

Bjälklag upplagda som ovan behöver armeras huvudsakligen i underkant, men överkantsarmering krävs när bjälklaget är kontinuerligt. Armeringen ska vara dimensionerad för den last och spännvidd, som är aktuell.

Ett platsgjutet bjälklag med tjocklek 200 mm, som är fritt upplagt på fyra sidor och har spännvidd upp till 5 meter brukar kunna klara en last av massan (vikten) c:a 200 kg/m2. (2 kN/m2). Är det kontinuerligt så kan spännvidden vara c:a 6 meter med motsvarande belastning. Observera att punktlaster kan vara relativt stora beroende på att lasterna fördelas gynnsamt på ett betongbjälklag.

En bärande betongkonstruktion ska alltid dimensioneras av en erfaren konstruktör.

Arne Hellström