Hem Fråga Experten Fråga Experten: Metanol och dammbunden betong?

Fråga Experten: Metanol och dammbunden betong?

Fråga Tidskriften Betongs experter

Vi ritar just nu en industrianläggning där vi har föreskrivit dammbunden betong på en yta som kommer att utsättas för ett visst spill av metanol. Undrar om ni har någon kännedom om hur dammbunden betong står emot metanol?
/Erik

Hur väl dammbindaren står emot etonol, beror till viss del på vilken typ det är. De mineraliska varianterna (vattenglas, silan m.m.) bör klara det bra, på samma sätt som betongen gör det.

Så visst spill på ytan skall inte vara något problem, men är det långvarig exponering kan det eventuellt ha en långsamt nedbrytande effekt. Däremot kan jag tänka mig att andra preparat, typ akrylater, kan brytas ner eller lösas upp av etanol. Det handlar ju också om etanolens koncentration, storlek på spill, och hur länge dammbindaren exponeras.

Betongen i sig har inga större problem med etanol. Och som alkohol (etanol, metanol, propan, glykol m.m.) kan några procent av cementvikten blandas i betongen för att minska dess krympning något (av minskad ytspänning för vattnet), vilket man gör genom att använda krympreducerande tillsatsmedel.

Så huruvida dammbindaren klarar spill av etanol, kan de som tillverkar produkten ni tänker använda ge bättre svar på detta.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group