Hem Hållbarhet Skanska säljer bostadskvarter i Barkarbystaden

Skanska säljer bostadskvarter i Barkarbystaden

Barkarbystaden

Skanska har sålt 220 hyresrättslägenheter i Barkarbystaden i Järfälla, Stockholm. Lägenheterna köps av fastighetsbolaget NREP för 720 miljoner kronor.

Parkkvarteret omfattar 13 600 kvadratmeter bostäder och lokaler och är utvecklat av Skanska Hyresbostäder. Bostäderna byggs inom ramarna för Skanska Hållbar Hyresbostad, vilket innebär hög energistandard och smart användning av vatten, men också en socialt hållbar utformning.

Vid uppföranden används klimatkompenserad betong vilket ger upp till 50 procent lägre klimatpåverkan än traditionell betong. Taken utrustas med solceller för elförsörjningen.

Enligt planen ska parkkvarteret i Barkarbystaden ska vara färdigställt i december 2023.