Hem Mixat Finja Prefab köper fabrik i Strängnäs

Finja Prefab köper fabrik i Strängnäs

Den 25 januari tog K-Fastigheter över Finja Prefab, som numer är ett helägt dotterbolag till K-Fast Holding AB. Nu har Finja Prefab förvärvat Kilenkryssets prefabfabrik i Strängnäs.

-Köpet av fabriken stärker K-Fastigheters produktionskapacitet i Mälardalen, ett för oss prioriterat tillväxtområde, och en av Sveriges mest byggintensiva regioner. Vi har idag över 1 300 lägenheter i produktion, och har målsättningen att i framtiden kunna erbjuda fler prisvärda hyresrätter i fler orter kring Mälaren och närliggande områden med god tillväxt, säger Jacob Karlsson, vd för K-Fast Holding AB.

Kilenkryssets fabrik omsätter cirka 60 miljoner kronor per år. Den preliminära köpeskillingen för aktierna uppgår till 21 miljoner kronor och tillträde sker den 30 april 2021.

-Med detta förvärv välkomnar vi ett tjugotal nya medarbetare i Strängnäs. Anläggningen är välskött och ger oss ett bra komplement som stärker vår marknadsposition, och vi ser fram emot att kunna erbjuda Finja Prefabs klimatpositiva betongstommar till fler kunder, säger Kaj Grönvall, vd för Finja Prefab.

På bilden syns från höger: Jan Persson, vd Kilenkrysset, Jacob Karlsson, vd K-Fast Holding AB. , Kaj Grönvall, vd Finja Prefab och Dan Bohman, vd Kilen Prefab.