Hem Hållbarhet Mindre utsläpp med Schwenks miljöcement

Mindre utsläpp med Schwenks miljöcement

Schwenk

Enligt miljövarudeklaration för byggprodukter, EPD, har Schwenk det miljövänligaste cementet i Sverige.

– Vi är otroligt stolta över att kunna erbjuda ett klimatsmart och mer hållbart alternativ till Sveriges byggbransch, säger Andreas Liikane, säljchef på Schwenk Sverige AB.

EPD står för Environmental Product Declaration och är en övergripande indikation på en produkts miljöpåverkan. Miljövarudeklarationen beskriver byggprodukters miljöpåverkan sett ur hela dess livscykel och granskas via en oberoende verifiering.

Starka Betongelement AB använder sig av 97 procent av miljöcementet i sin slakarmerade produktion och har blivit en storkund till Schwenk Sverige.

– Vår cementleverantör är en av de mest innovativa tillverkarna av byggnadsmaterial i Europa. Sedan vi började använda oss av miljöcementet har vi släppt ut fyra ton mindre koldioxid per dag, säger Peter Weidemanis, vd på Starka Betongelement.

Miljöcementet produceras i Bernburg, Tyskland och består av cirka 30 procent masugnsslagg vilket är unikt på marknaden. Schwenk Sverige är den hittills enda leverantören i Sverige som erbjuder den formen av färdig cementtyp.

”Vi hoppas att fler kunder och marknader adopterar den här möjligheten”

Miljöcementet har en avsevärt lägre påverkan på miljön men ger samma hållfasthet som konventionell betong, med starkare motståndskraft mot sura och kemiska angrepp än vanlig betong. Färgen är ljusare och ytfinishen slätare med mindre kalkutfällningar.

Schwenck har användt miljöcement i både Norge och Tyskland och förhoppningen är att marknaden ska breddas ytterligare.

– Vi hoppas att fler kunder och marknader adopterar den här möjligheten med miljöcement och är övertygade att den kommer att revolutionera marknaden framöver. I en tid där klimatavtrycket bör minskas är det enkelt att bidra genom att välja miljöcement, säger Andreas Liikane.