Hem Reportage Projektet Nordics snåla val

Nordics snåla val

Nordic Choice

Redan från början var fastighetsägare och hyresgäst överens om att hotellkedjan Nordic Choice nya hotell i Arenastaden i Solna skulle vara energisnålt. Tomten stod obebyggd och bara väntade på att bebyggas. Parterna hade höga ambitionerna på en hållbar, energisnål byggnad och har gemensamt skapat Skandinaviens första nollenergihotell.

Text: Margareta Redlund Laninge. Foto och skisser: Petter Wesslander, White Arkitekter, Fredrik Gustafsson, Skanska, Xavier Copy, Consolis, Maria Jansson, Fabege.

Artikel från #1 2021Ett stenkast från Friends Arena och alldeles vid Råsta sjön håller Skandinaviens första nollenergihotell på att färdigställas. Det finns ett flertal hotell i Arenastaden varav Nordic Choice Hotels redan har ett. Eftersom det finns behov av fler hotell beslöt hotellkedjan att satsa på ytterligare ett, med en mix av hotellrum, lägenheter för longstaying och kontor för hotellkedjans svenska huvudkontor.

För några år sedan tecknade Nordic Choice och fastighetsbolaget Fabege ett ”letter of intent” med målet att uppföra ett hotell med energieffektivitet och hållbarhet i fokus. White arkitekter fick uppdraget att rita hotellet och Skanska utsågs till totalentreprenör. Samtliga aktörer är intresserade av ett hållbart, energisnålt byggande och har haft ett bra samarbete under hela processen.

Fabege hade hårda krav vid projekteringen. Resultatet har blivit en så energisnål byggnad att mer el produceras än vad som förbrukas. De avgörande faktorerna har varit 2 400 kvadratmeter solceller på en av fasaderna samt på taket, 25 borrhål för geoenergi vardera 300 meter långa samt begränsad solintrålning, som minskar kylbehovet. Låg formfaktor (förhållandet mellan klimatskal och fasadarea) har också varit en viktig parameter.

– Dessutom har vi på detaljnivå räknat på alla system som drar energi för att få de mest energisnåla pumparna, fläktarna, hissarna, belysningarna och liknande. Vi siktar på att hotellet ska miljöcertifieras enligt de två systemen Breem Excellent och Feby guld plus och arbetet med certifieringen har redan börjat, säger projektchef Maria Jansson, Fabege.

Byggnadens installerade effekt är 500 kWh som ger en elproduktion på runt 16,9 kWh per kvadratmeter och år. Detta är mer än vad som behövs så överskottet kommer att säljas tillbaka till Vattenfall. Det är lättare att beräkna energibehovet för ett kontor med verksamhet dagtid än för ett hotell som måste vara igång dygnet runt och med ojämnt behov av värme och vatten. Hotellgästerna förväntar sig att ha ett fullgott inomhusklimat alla tider på dygnet. Detta har varit en utmaning i planeringen.

Nordic ChoiceHotellet, som heter Choice Comfort Hotel Solna, är 11 våningar högt och nästan kvadratiskt i sin form. Fabege tittade på möjligheterna att uppföra byggnaden med stomme av trä, en utredning som gjordes tillsammans med White, alternativt stål men landade snabbt i det faktum att betongelement i stomme och fasader var det bästa.

– Vi fick tidigt ett bra samarbete. Alla aktörer hade en gemensam syn på projektet med visionen att skapa en energisnål byggnad, vilket var tilltalande för oss, säger handläggande arkitekt Petter Wesslander, White arkitekter.

– En stor utmaning var att få ett samband mellan betongfasadernas råa ytor och den fasad som klätts med solpaneler. Samspelet har blivit en lek tack vare solpanelernas olika uttryck med dels etsade ytor, dels vågformade. Det gör att fasaden skiftar alltefter som hur solen lyser och hur mycket, säger Petter Wesslander.

Även betongelementen har ett speciellt uttryck. De är matrisgjutna med både rillade och vågiga mönster. Tanken var att ytorna skulle vara obehandlade.

Nordic Choice– De ser obehandlade ut men är gråmålade. Orsaken är att med målning får man en kontrollerad kulör, förklarar projektledare Cecilia Heinsoo, Strängbetong. Sandwichelementen i fasaderna är mycket täta. De två nedre våningarnas fasader är isolerade med kooltherm, som är en högeffektiv isolering. Övriga våningar har cellplast som isolering samt kooltherm runt fönstren.

Byggnadens yttre arkitektur delas in i tre delar: sockeln i hårdbränt tegel, midjan med matrisgjutna fasadelement och solceller i ett ramverk och överst kronan i släta betongelement som avslutar byggnaden med ett taggigt krön som kommer av solcellernas lutning på taket. Dessutom har byggnaden en något snedställd planform, vilket skapar ytterligare karaktär. Alla material är genomgående enkla och valda utifrån robusthet, funktion och hållbara över tid.

Om byggnaden kan uppfattas som hård utvändigt är den desto mjukare invändig tack vare de två ljusgårdarna som ger byggnaderna karaktär och wow-upplevelse. De sträcker sig från plan två genom huset upp till taknocken och avslutas med takfönster med integrerade semitransparenta solceller.

I ljusgårdarna är väggarna klädda med beigemålade träullsplattor och inredda i ljusa träslag. Ena ljusgården avrundas med en multiyta, som kan användas för olika evenemang alltmedan publiken sitter på breda trappsteg och applåderar. En fin detalj är det öppna gångstråket som går från Friends Arena, genom hotellet och ner till utgången mot Evenemangsgatan och Råstasjön.

Nordic ChoiceSom byggentreprenör får man vara beredd på det mesta. Försenade materialleveranser, stress, korta produktionstider med mera hör till vardagen. Men att drabbas av en pandemi mitt under byggtiden är inget en entreprenör räknar med.

Under årets första månader var allt som vanligt. Men i mars började manfallet och i april var det tunt med folk på arbetsplatsen.

– Pandemin var en utmaning utöver det vanliga. Många blev sjuka och stannade hemma, vi tappade tid och inget fungerade som det brukade, berättar projektchef Fredrik Gustafsson, Skanska, och tillägger:

– För att inte sprida smittan schemalades rasterna, extra bodar beställdes för att få större utrymme vid matraster och ombyten. Vi byggde tvättstationer utomhus, begränsade antalet personer i hissarna och i stället för att ha stormöten i bodarna kunde vi utnyttja hotellets bottenplan. Det gällde att vara kreativ. Vi tappade mycket tid men har tagit igen det tack vare att vi jobbat helger och kvällar och arbetat på flera våningsplan samtidigt.
Till sommaren väntas de första hotellgästerna komma. Då är de 336 hotellrummen och de 88 hotellägenheterna för longstaying klara samt de två våningsplanen för Nordic Choice svenska huvudkontor.


Avgörande faktorer för att uppnå nollenergi på Nordic Choice Hotell i Solna
1. Låg formfaktor ger lågt energibehov. Formfaktorn är förhållandet mellan klimatskal och fasadarea. För hotell Nordic Choice i Solna är formfaktorn optimerad till 0,6.
2. Tät byggnad ger lågt värmebehov. Betongelementen i fasaderna har en täthet på 0,2 l/s/m2 att jämföra med normvärdet 0,6 l/s/m2.
3. Begränsad solinstrålning ger lågt kylbehov. Väl avvägda storlekar på fönstren med möjlighet att släppa in nyttigt ljus och samtidigt begränsa solvärmeinstrålningen.
4. Rätt solcellsteknik på rätt plats. Effektiva solceller på tak och fasad med total effekt 450 kW och en energiproduktion på 300 000 kWh/kvm är en förutsättning för nollenergi.
Källa: White


Mer om Nordic Choice Hotell Solna
Beställare: Fabege
Arkitekt: White
Totalentreprenör: Skanska
Betongelement: Strängbetong
Totalyta: 22 400 BTA
Byggkostnad: Ca 550 Mkr
Solceller: 2 400 kvm


Maria JanssonBeställaren
Maria Jansson, Fabege

Vi har vridit och vänt på alla stenar för att skapa en byggnad som är bra ur energi- och hållbarhetsvinkel. Enkla, få material och en ärlighet i arkitekturen har varit vårt mål. En effekt är att byggnaden saknar undertak, vilket gör att installationerna delvis är synliga. I de projekt som projekteras idag ligger fokus på energi och hållbarhet. I framtiden kommer en begränsning av koldioxidutsläppen att vara en viktig parameter.

Petter WesslanderArkitekten
Petter Wesslander, White

Att rita hotellet har varit både utmanande och roligt där nollenergimålet varit drivande för gestaltningen. Att få solcellerna att samverka med fasadernas betongelement var en utmaning. Vi har använt betongtekniken på ett effektivt sätt till exempel genom att saxa de matrisgjutna fasadelementen som ger liv och skuggverkan samt gjort en krona vid takavslutet. Byggnaden tar plats i staden och skapar ytterligare en målpunkt i Arenastaden.

Entreprenören
Fredrik Gustafsson, Skanska

Hotellet är jättesnyggt och kommer att hålla i hundra år. Huskroppen är precis lagom. Inte ett torn, inget mastodonthus utan precis lagom. Jag är stolt över att vi klarat av att skapa detta nollenergihotell med sin täta konstruktion av fasadelement och hdf-bjälklag av betong. Vi hade kort produktionstid, bara 19 månader från det att bottenplattan var klar. Pandemin gjorde det inte lättare men trots det blev vi klara i tid tack vare kreativa lösningar.

Cecilia HeinsooMaterialleverantören
Cecilia Heinsoo, Strängbetong

Projektet har varit utvecklande och krävt noga koll på alla detaljer. Montaget av betongelementen har till exempel krävt millimeterprecision för att få en tät stomme. Innerväggarna, som ska ha en obehandlad yta, kräver skickliga gjutare som kan hantverket att skapa en slät och fin yta, något de lyckats bra med. Fasadelementen är matrisgjutna med dekorer av bland annat sinuskurvor och rillor som mönstermässigt blev snyggt.


Gestaltningsbeskrivning (pdf)