Hem Mixat Peab slår ihop varumärken

Peab slår ihop varumärken

Carl Rülcker, vd för Peab Byggsystem
Carl Rülcker, vd för Peab Byggsystem. Foto: Andreas Sundbom.

Peab Byggsystem har genomfört en omorganisation där de tre varumärkena Smidmek, Skandinaviska Byggelement och Lättklinkerbetong slås ihop till två bolag, Smidmek och Byggelement.

– Syftet med förändringarna är att skapa ett samlat erbjudande till kunderna så att de lättare kan beställa produkter och entreprenader från oss, säger Carl Rülcker, vd för Peab Byggsystem.

Verksamheten i de två bolagen delas upp i två tydliga affärer – stomentreprenader och materialleveranser av prefab. Förutom att uppföra prefabricerade stommar i stål och betong utför Smidmek kompletteringssmide och plåtarbeten. Byggelement erbjuder ett sortiment av prefabricerade betongelement som fasader, innerväggar, trappor och skalväggar.

– Jag ser en fortsatt hög efterfrågan generellt. Just nu är våra orderböcker tecknade till motsvarande en årsproduktion. Inte minst ser vi ett stort intresse för våra produkter ECO-stomme och ECO-prefab som under början av 2021 har lanserats fullt ut, säger Carl Rülcker.

De nya produkterna innehåller betong med slagg från ståltillverkning. Det har delvis ersatt cement som bindmedel för en lägre klimatpåverkan.

– Tillsammans med vår satsning på att transportera byggelement på järnväg får vi därigenom ett branschledande prefabkoncept vad gäller klimatbesparingar.

Inga personalnedskärningar planeras med anledning av omorganisationen. I stället pågår rekrytering av personal för att möta ökad efterfrågan.