Hem Fråga Experten Fråga Experten: Krav på provtagning?

Fråga Experten: Krav på provtagning?

Fråga Tidskriften Betongs experter

Jag undrar vilka krav det finns på att ta ut kuber i levererad betong på plats för provtryckning och på så sätt verifiera hållfasthet? Borde det inte räcka med fabrikens certifikat och deras löpande tester enl SSEN när det är en Klass 1-fabrik?
/Thomas

Det korta svaret på din fråga är att det inte finns krav på provning av betong på arbetsplats gällande lufthalt, sättmått och tryckhållfasthet. Och vill man att detta skall göras behöver det avtalas eller föreskrivas (ex i teknisk beskrivning).

För en certifierad betongfabrik finns det en rad krav rörande denna provning (för betong uttagen på fabrik) samt utvärdering av resultaten enligt EN 206 och SS 137703. Dock skall betongfabriken ha koll på vad som händer med lufthalt och konsistens på vägen ut till arbetsplats, eftersom det normalt är den levererade betongens egenskaper som garanteras.

Exempelvis för en lufttillsatt betong (XF), så gäller lägsta lufthalt omedelbart innan betongen placeras i formen. Detta behöver fabriken således ha koll på (SFF manual), även om det inte finns krav på att lufthalten skall mätas på arbetsplats.

Däremot ligger det på beställaren att göra en mottagningskontroll (EN 13670), vilket innefattar kontrollera följesedeln (och signera) och sedan se så betongen ser ”normal” ut under lossningen.

En beställare kan givetvis skriva in krav på att betongen provas på arbetsplats, och betongfabrikerna brukar ha personal som åker ut och mäter konsistens (sättmått, flytsättmått, utbredningsmått m.m.) samt lufthalt.

Man kan också ställa krav på att betongkuber gjuts på plats (ex formrivningsprov) samt att cylindrar borras ut för hållfasthetsprovning (tryck och ev. spräck). När en beställare föreskriver krav på provning, utöver den egenkontroll fabriken gör, tillkommer normalt en kostnad för detta.

För anläggningskonstruktioner föreskrivs som regel AMA Anläggning, vilket i sin tur ställer krav på att lufthalt provas på arbetsplats (två första lassen och minst en per gjutningsskift), samt att cylindrar borras ut ur konstruktionen för frysprovning (XF4) och tryckhållfasthet. Betongfabriken skickar då ut personal för att mäta lufthalt (och ev konsistens), däremot brukar håltagningsfirma eller personal på arbetsplatsen borra ut cylindrarna, vilka sedan skickas till laboratorie för provning.

Att gjuta kuber på arbetsplats är inte godkänt för att bedöma hållfastheten i konstruktion, möjligtvis kan man tillåta att det gjut en ”representativ klump” med betong bredvid konstruktionen som cylindrar kan borras ur (för frysprovning och tryckhållfasthet).

Att borra ut cylindrar ur konstruktionen innebär också att det skadar konstruktionen och riskerar att kapa viktiga armeringsjärn. AMA ställer dessutom krav på att både tryckprovningen och frysprovningen (enligt SS 137244) görs av ett ackrediterat lab.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group