Hem Hållbarhet Första miljödeklarationen med karbonatisering

Första miljödeklarationen med karbonatisering

I Betongindustris nya miljödeklaration, EPD för Fabriksbetong till Vägg- och Bjälklag, ingår för första gången beräkningar för koldioxidupptaget i betong. Det ger möjlighet att mer korrekt beräkna hur en betongkonstruktion påverkar klimatet under hela livscykeln.

Jonas Axeling
Jonas Axeling.

– På så sätt kan vi göra mer medvetna val som minskar klimatpåverkan, säger Jonas Axeling, marknadschef på Betongindustri.

Under senare år har karbonatiseringens positiva effekt med reducering av koldioxid i atmosfären framkommit i större utsträckning än tidigare. Betongindustri presenterar nu en verifierad metodik för att beräkna hur stor effekten är.

EPD för Fabriksbetong till Vägg- och Bjälklag inklusive karbonatisering, kan användas som beslutsunderlag för jämförelser mellan olika material, men även för valen av betong eller konstruktionslösning för att uppnå en ökad karbonatisering i vägg- och bjälklag. Genom beräkningsmetodiken går det även att beräkna karbonatisering i andra konstruktioner.

I EPD:n finns som tidigare alla de obligatoriska kategorierna för de deklarerade recepten. Nytt är däremot att den innefattar det beräknade upptaget av koldioxid i bruksskedet (B1) för en specifik betongkonstruktion. Det handlar om en betydande reduktion som nu kan dokumenteras.

– I några fall handlar det om upp till 20 procents lägre klimatpåverkan, säger Jonas Axeling.

För att beräkna karbonatiseringen under denna del av betongens livscykel krävs det kännedom om betongens sammansättning och den blivande produktens geometri och exponering. Det kan handla om hur mycket av ytan som exponeras för luft och om betongen är täckt av färg eller golv.

I EPD:n redovisas värden för Betongindustris Tork- och Vägg BI-produkter för två typer av golvuppbyggnad och två olika väggtyper med olika exponeringar enligt illustrationerna nedan:

Enligt Jonas Axeling kan Betongindustris nya EPD stärka byggherrar, arkitekter och konstruktörer med ett faktabaserat underlag för att möjliggöra en optimering av betongstommen.

– Detta kan nu ske med hänsyn till uppförandeskede, men också i bruksskedet och med möjligheten att optimera koldioxidupptaget i den fasen.