Hem Fråga Experten Fråga Experten: Åtgärda sprickor i golvet?

Fråga Experten: Åtgärda sprickor i golvet?

Fråga Tidskriften Betongs experter

En byggfirma har gjutit ett innergolv i mitt garage med expanderbetong fin på befintlig platta med cellplastisolering. Pågjutningen är mellan 1 och 4 cm tjock. Efter gjutning har det spruckit i stora sjok och i en skarv har det blivit som åsar som spruckit golvet spruckit upp från. Vad beror detta på och går det att åtgärda och i så fall hur?
/Henrik

Jag antar att ditt garage skall ändras till boyta, då du isolerat och gjutit på. Av din beskrivning att döma, ser jag några problem.

För det första är det för tunt med 1 cm, möjligtvis kan det funka med ett par centimeter om punktlaterna är små, bärkraftig isolering (typ XPS) och man använder en avjämning/flytspackel som är anpassad för ändamålet. Om du fortsatt skall avvända det som garage, inte boyta, behövs betydligt tjockare pågjutning än 4 cm.

När man gjuter tunt kan det vara svårt att få armeringen att fungera, varför det kan vara bättre med fiberarmering i pågjutningen eller en kombinationsarmering (fiber och enklare nät).

Så använder man inte en avjämning/spackel anpassat för tjockleken och användning, bör man gjuta betydligt tjockare. För att inte riskera stor sprickbildning, samt problem med kantresning och släpp, bör man åtminstone komma upp i 50 mm (gärna minst 80 mm). Med betong eftersträvar man att den skall ha låg krympning, och att man är noga med härdning och skydd.

Det kan också vara viktigt att man får till en bra vidhäftning till underlaget, och att det inte är vattensugande. För att minska betongens krympning, och därigenom sprickrisken, vill man ha låg vattenhalt (och cement) i kombination med mycket och stor sten. Det innebär en stenig betong med trög konsistens.

Expanderbetong är motsatsen till detta, och har stor krympning. Expanderbetong/bruk har en tillsats som får den att ”jäsa” lite i det färska tillståndet, för att motverka de sättningar man annans kan få och för att säkerställa en bra utfyllnad av formen.

Expanderbetong kan används vid undergjutningar, ingjutningsgods m.m. och är en beständig samt höghållfast produkt.

Så att använda expanderbetong till att avjämna ett golv är jag mycket tveksam till, eftersom det har stor krympning och riskerar att spricka, ”kantresa”, och släppa.

Får att åtgärda ditt golv, bör du nog ”göra om och göra rätt”. Om du har tillräckligt med rumshöjd kan det i och för sig funka att ta loss lösa bitar expanderbetong, lägga på en primer (eller fukta upp), och gjuta på en armerad betongplatta.

Som boyta kan det också funka att bara lägga på en foam, golvskiva och ytskikt (matta, parkett m.m.).

Skulle det riskera att bli en tvist med byggfirman, kan det vara idé att låta ett företag besiktiga konstruktionen och skadorna. Som privatperson har man ganska stort rättsligt skydd mot företag (Konsumenttjänstlagen), samt bra hjälp för rådfrågning och att eventuellt driva en sådan process.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group