Hem Mixat Ny teknik halverar utsläppen

Ny teknik halverar utsläppen

Bostadskvarteret Neptun i Västerås
Bostadskvarteret Neptun i Västerås.

En ny studie visar att koldioxidutsläppet från stommen och grunden i ett byggprojekt mer än halverades med ny teknik.

Enligt studien, som genomfördes av Ripellino Arkitekter (en del av Reflex Arkitekter), Sveafastigheter, WSP och Resona/Svenska Cement m.fl. minskades utsläppen med 52 procent jämfört med konventionell betongteknik inom samma kostnadsramar.

Alessandro Ripellino
Alessandro Ripellino.

– Även om det finns projekt för att skapa nya sorters betong med lägre utsläpp, måste vi som skapar hus optimera de möjligheter vi har idag, säger Alessandro Ripellino på Reflex Arkitekter.

I studien undersöktes om bostadskvarteret Neptun i Västerås kunde ha byggts med hälften så stort klimatavtryck med befintliga material. Specifikt granskas stommen och grunden, eftersom detta står för en stor del av klimatavtrycket.

Kvarteret Neptun är Sveriges första flerbostadshus med plusenergistandard som även uppnår kraven för Miljöbyggnad Guld. Av de 52 procent som klimatutsläppen kunde ha minskats med har 41 procent kommit från klimatsmartare material och 11 procent från en optimering av konstruktionen.

– Diskussioner kring att bygga klimatsmart är ofta lite förenklad, säger Alessandro Ripellino och fortsätter:

– Det kan hända att man förordar trä som enda tänkbara byggmaterial av klimatskäl. Trä har många bra användningsområden men mycket kommer av olika skäl att byggas i betong även i framtiden, så det är viktigt att betongen blir bättre ur ett klimatperspektiv.