Hem Fråga Experten Fråga Experten: Borra hål i pelarna?

Fråga Experten: Borra hål i pelarna?

Fråga Tidskriften Betongs experter

Jag sitter med i styrelsen för en Brf på Lidingö. Vi ska installera laddboxar i vårt garage. I garaget finns en mängd betongpelare, som stöttar innergården mellan huskropparna. Är det OK att borra sex hål, 30-40 mm djupa, för att montera boxarna på pelarna, ur hållfasthetssynpunkt?
/Torsten

Jag ser inga problem att borra sex hål (30-40 mm djup) i pelarna. Det är en väldigt liten påverkan på pelarens tvärsnitt (area) och dessutom så antar jag att ni kommer man sätta in en skruv med någon typ av expander som fyller hålen.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group

Så länge det handlar om skruvar med plugg till laddboxar ser jag inga hinder att borra hål för skruvarna i pelarna. Möjligen kan ni komma att stöta på armeringsstål, men då är det bara att flytta borrhålet ett par cm. I pelarna finns sannolikt vertikala stänger med diameter kring 20-25 mm, företrädesvis nära pelarhörnen, och horisontella byglar med diameter kring 10 mm.

Arne Hellström