Hem Fråga Experten Fråga Experten: Bättre fäste på betonggolvet?

Fråga Experten: Bättre fäste på betonggolvet?

Fråga Tidskriften Betongs experter

Vi har problem med att man slirar vid uppfart, golvet är av betong. Har ni något bra tips på hur man kan få bättre fäste utan att lägga ett nytt ytskikt som skulle innebära cirka en veckas avstängning av garaget. Vi har dessutom ganska lågt i tak så där är inget utrymme att höja golvnivån något nämnvärt.
/Lars

Av din beskrivning att döma, är det en ramp upp till ett parkeringshus som ni upplever hal. Och gissningsvis då när betongen är blöt.

Miljön i parkeringshus kan vara ganska besvärlig för betongkonstruktionen, framför allt vad gäller armeringskorrosion förorsakad av klorider (tösalter). Och infarterna kan ibland dessutom även utsättas för cyklisk frysning. För att klara denna miljö behöver man en tät betong, sprickbegränsning och tillräckliga täckskikt, samt eventuellt frystestad (om XF4).

Jag antar att man vid utförandet fått till en slät och fin yta, eller efter år av slitage, något som nu gör den hal. När man bygger betongramper och liknande vill man ofta ha lite struktur, något man kan få till genom att exempelvis borsta ytan vid gjutning. Annars kan man fräsa struktur eller spår när betongen har hårdnat, alternativt lägga på ett ytskikt med struktur. Ytterligare en variant är att syrabehandla ytan och på så sett ta fram ballasten.

När det gäller rampen/uppfarten till ert parkeringshus, så kan man tänka sig att lägga på ett ytskikt med struktur eller att fräsa fram struktur/spår i ytan. Att syrabehandla är inte lämpligt i denna miljö, då det kan försämra betongen i täckskiktet. Skulle ni såga spår eller fräsa struktur, behöver ni ha koll på att det inte minskar täckskikten till kritisk nivå (livslängd).

Att lägga på ett ytskikt anpassat för parkeringshus är ofta en bra lösning, då dess täthet ger ett extra skydd mot kloridinträngning (och karbonatisering) och på så sett förlänger livslängden. Dock kan de bygga lite på höjden (vilket kan vara problematiskt i ert fall), samt vissa av dessa ytskikt/tätskikt riskerar att släppa med tiden. Det kan också fungera med en cementbaserad avjämning/spackel, anpassad för denna miljö.

Ni kan ta hjälp av en konstruktör för att bedöma om täckskikten tillåter att man sågar/fräser ytan, och i så fall hur djupt. Er uppfart är kanske grundlagd på mark, bara har underkantsarmering, och då tillåter ganska stora ingrepp i ytan (även att den syratvättas). När det gäller ytbeläggning, finns ett flertal företag som jobbar med detta (parkeringshus, balkonger, loftgångar, m.m.) som ni kan kontakta.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group